במשטר דמוקרטי המתנהל בין היתר גם באמצעות מוסדות רשמיים שונים, מוסד הערעור הוא מעמודי התווך ללא ספק. הזכות לערעור מאפשרת לאזרח הקטן וכמו כן גם לגופים שונים להביע את הסתייגותם מהחלטות של גורם רשמי מטעם המדינה ולנסות לשנות באמצעי חוקי ורשמי את אותן החלטות. בהקשר לכך, הנושא המשפטי של עררים הוא אחד ההיבטים המעשיים המרכזיים לכך – הגשת בקשות ערר לוועדות המתאימות במסגרת אותו גורם שקבע החלטה וצד מסוים מבקש לערער עליה. לצורך מימוש זכות הערעור, ברוב מוחלט של המקרים יש עדיפות ברורה לקבלת סיוע וייצוג מטעם גורם משפטי המומחה לתחום הרלוונטי.

השגות שומה ועררים לגבי החלטות מיסוי

אחד ההיבטים המרכזיים של תחום העררים בא לידי ביטוי מעשי בהליכי השגות שומה. במערכת הישראלית ישנן שומות שונות וספציפיות, כאשר במקרים לא מעטים יש חוסר הסכמה בין נישום לבין גורמי המס הרלוונטיים לגבי גובה המס הנדרש לשלם. כאשר יש חוסר הסכמה, למשל בין שומה עצמית שהגיש נישום לבין קביעתו של פקיד שומה על "שומה לפי מיטב השפיטה", ניתן להגיש בקשה להשגת שומה ובהמשך לתהליך זה – בהתאם לצורך – גם בקשת ערעור רשמית. הליכים אלו רלוונטיים הן בהקשר של השגות שומה והן בהקשר של פעילות משפטית של עררים, למשל במקרים הבאים:

  • שומה של מס הכנסה – כמה מס נישום נדרש לשלם בגין הכנסות בשנת מס מסוימת.
  • שומת מס הכנסה ניכויים – המס הרלוונטי בגין ניכויים שבוצעו.
  • שומת מס ערך מוסף – כמה מס על נישום להחזיר למדינה בגין קיזוז המע"מ בעסקאות שבוצעו.
  • שומה של מס שבח – שומה הנקבעת ע"י רשות מקרקעי ישראל, מס בגין רווח לנישום עקב מכירת נכס נדל"ן.
  • שומת מס רכישה – נקבעת ע"י רמ"י, מגדירה כמה על נישום לשלם כמס לאחר עסקת רכישת נדל"ן.

השגת שומה צריכה להיות מוגשת בתוך טווח זמן מוגדר ויחסית קצר לאחר קבלת השומה שקבע פקיד השומה או המוסד הממשלתי הרלוונטי. ההשגה מוגשת כבקשה רשמית ומפורטת מאוד, לכן יש צורך בליווי משפטי ומקצועי איכותי לאורך כל הדרך. אם השגת השומה נדחתה, לנישום יש עוד שלב במאבק בהחלטות שהוא אינו מסכים להן, שלב זה הוא הערעור המשפטי.

באם בקשת השגת שומה נדחתה ועדיין הנישום מבקש לערער על ההחלטות שהתקבלו, עליו להגיש ערעור משפטי. עררים אלו מוגשים לבית המשפט המחוזי הרלוונטי מבחינת מיקום גיאוגרפי, כאשר כאן כבר העניין נידון בהליך משפטי ומול שופט. גם בתהליכים אלו כמובן שיש צורך להיעזר בשירותי עורך דין מיסים מומחה ובעל ניסיון בהגשת ערעורים.

בנוסף לערעור המוגש לבית משפט מחוזי, ישנם הליכי עררים נוספים שעשויים להיות רלוונטיים. כך למשל משרדנו מלווה ומייצג לקוחות במהלכי ערר על פסילת ספרים, הגשת ערר על תשלום כפל מס, ערעורים על קנסות מנהלתיים שהוטלו על נישום בגין איחורים וניהול לא תקין של ספרי חשבונות, עררים על החלטות מכס וכיוצא באלו עם דוגמאות נוספות ממקרים פרטניים.

התקבלה בענייניכם החלטה שגויה שאינכם מסכימים איתה? רוצים להגיש ערר ומבקשים לשפר את סיכויי ההצלחה שלכם? צרו קשר עמנו.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן