ניתן לסגור ולהסדיר תיקי עבירות מס הכנסה ללא עונשי מאסר בפועל או על תנאי ואף ללא רישום פלילי, זאת דרך מודל תשלום כופר כספי, המהווה מעין קנס מוגדל ועם גורם הענשה ואשר משחרר מאחריות פלילית ומספק חלופה ממשית וריאלית להליכים פליליים קשים ויקרים מכל הבחינות.

המרת אישום פלילי בתשלום כופר כספי

כופר אינו רק מונח מסרטי חטיפות הוליוודיים אלא הוא מונח עברי המתאר עונש כלשהו כחלק מתהליך של כפרה למבצע עבירה, זהו עונש המוטל באמצעות תשלום כסף ולא באמצעים אגרסיביים יותר כמו מאסר. בעולם עבירות המס ודיני המיסים תשלום כופר הוא מונח שגור ונפוץ יחסית, הליך המאפשר, במקרים מסוימים ועם הייצוג המשפטי הנכון, לעברייני מס לשלם כופר כספי כחלופה להליך פלילי ולסיים תיקי עבירות מס ומחדלי מס ללא עונשים פליליים דוגמת מאסר בפועל, מאסר על תנאי וללא רישום פלילי.

משרד עו"ד מיסים קרן שקד מתמחה במיסוי ומספק שירותי בוטיק מותאמים אישית, כולל בתיקים מורכבים של עבירות מס. ניסיון עשיר והיכרות מעמיקה עם רשות המיסים מאפשרים לעורכת הדין קרן שקד להשיג תוצאות מצוינות במקרי המרת הליכים פליליים בתשלום כופר.

 

תשלום של כסף -
כופר- למס הכנסה

ההיגיון המשפטי והמעשי של מודל תשלום הכופר

המילה כופר קשורה כאמור למילה כפרה, הבעת חרטה וכפרה על מעשה שגוי ואסור. כך שבהקשר לעבירות מס בהחלט יש רציונל משפטי ומעשי במודל תשלום הכופר כחלופה להליך פלילי ולעונש מאסר. מלבד העובדה שהליך הכופר מוריד עומס מבתי המשפט וממערכת הענישה הפלילית, הרציונל הוא שבגלל שמדובר על עבירה כלכלית אז ניתן להסדיר אותה באמצעים כלכליים ולאו דווקא באמצעי ענישה קשים יותר כמו מאסר.

עבירות מס, במהותן, מונעות מהמדינה ואזרחיה קבלת כספי מיסוי, דרך תהליכי רמייה שונים, כך שהגיוני שהמדינה תאפשר לעברייני מס לשלם כופר כספי כדי לסגור את התיק ולהסדיר את הנושא – מה שגם יקצר ויפשט את ההליך המשפטי למדינה וגם יכניס כסף לקופה הציבורית.

כמובן שתשלום הכופר מתאפשר רק במקרים מסוימים ורק לאחר הסדרת מחדלי המס ותשלום מס האמת – הכופר הוא תשלום קנס מעבר למס שממילא היה על העבריין לשלם מלכתחילה ולאחר הסדרת עבירות המס שיצרו התחמקות ממס.

 

מה המשמעות בפועל של תשלום כופר?

במקרים רבים, עבירות מס נחשבות עבירות פליליות, עם פוטנציאל ענישה לפי החוק הפלילי. ללא הליך של תשלום כופר, עבריין מס יכול להיגרר להליך משפטי ארוך, יקר ומתיש שבסופו יצטרך אולי לרצות עונש מאסר בפועל, לשאת בעונש מאסר על תנאי וגם לעיתים לשלם קנס כספי לא מבוטל, כאשר בנוסף ירבוץ עליו עול הרישום הפלילי.

המשמעות של הליך הכופר היא אם כך עצומה עבור עברייני מס ולכן מדובר על הליך שכל כך ראוי וכדאי לנסות ליישם, בעזרת הליווי והייצוג המשפטי המדויק והמותאם ביותר. הכופר מבטל לחלוטין את ההליך הפלילי, מונע רישום פלילי ובעיקר מונע עונשי מאסר בפועל, המהווים עונש קשה מאוד לכל אחד.

אם מאשרים בקשת כופר, עבריין המס מסדיר את מחדלי המס שבוצעו – כולל תשלום מס אמת לפי שומה חדשה – ואז בנוסף משלם את סכום הכופר שנקבע והתיק למעשה נסגר. אין רישום פלילי, אין משפט, אין סכנת מאסר.

סכומי תשלום

לפי פקודת מס הכנסה, סכום תשלום הכופר שרשות המיסים יכולה לדרוש ולהטיל על אדם החשוד בביצוע עבירות מס ומבקש להסדיר את הנושא באמצעות הכופר, לא יהיה גבוה יותר מפי שניים מסכום הקנס הכספי המירבי שניתן להטיל בגין ביצוע העבירות הרלוונטיות לאותו אדם.

בפועל, למרות קיומה של הגדרה זו לגבי מקסימום כופר של פי שניים מהקנס הגבוה ביותר עבור סוג העבירה המיוחסת לאדם, רשות המיסים בשנים האחרונות קובעת סכומי כופר שלרוב נעים בטווח של 15%-30% מהכנסתו של אדם או סכום המס הנדרש לתשלום.

מאגר הסדרי הכופר של רשות המיסים

נציין כי בעוד שהכופר מהווה חלופה ממשית ואמיתית להליך הפלילי ואישור מודל תשלום זה מונע את כל המתלווה לאישום והרשעה פלילית, בכל זאת קיים מאגר ממשלתי המאפשר פרסום רשמי של אלו שקיבלו אישור להסדר כופר.

 

מתי הליך תשלום כופר מס הכנסה רלוונטי?

האפשרות ליישם את מודל תשלום הכופר אפשרית ורלוונטית לגבי כל חוקי המס וכל עבירות המס, מהקלות ביותר ועד העלמות המס הגדולות ביותר. כך שבפועל בכל מקרה בו בוצעו עבירות מס בעלות פוטנציאל ענישה פלילי של מאסר בפועל או על תנאי ורישום פלילי, יש מקום להגיש בקשה לכופר כחלופה.

כך, מודל הכופר בהחלט יכול להיות רלוונטי ומופעל גם בהקשר לעבירות על חוק מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מיסי מכס, מס קנייה, מס רכוש וכמובן מס הכנסה.

 

בקשת חלופה להליך הפלילי בעבירות מס

איך זה עובד?

תשלום כופר מותנה בקבלת אישור לכך מוועדות הכופר המיוחדות של רשות המיסים, כאשר יש ועדות שונות לסוגי מס שונים. ההחלטה האם לאשר או לסרב לבקשת תשלום הכופר נקבעת לפי פרמטרים רבים מאוד כמו לפי סוג העבירה, חומרת העבירה, גובה הסכומים, היסטוריית עבירות של העבריין וכיוצא באלו. כמובן שיש חשיבות מכרעת ביותר לייצוג המשפטי הטוב והמתאים ביותר למול רשות המיסים.

את בקשת הכופר אפשר להגיש לרשות המיסים עוד בשלבים של החקירה הגלויה, בשלבים המוקדמים של התיק. אם מגישים לאחר העברת התיק לפרקליטות אז היא זו שצריכה להיות מעורבת ולהחליט לגבי אישור או סירוב לבקשת הכופר.

לרוב לא מומלץ, אך אפשר, להגיש בקשה לתשלום אחרי הגשת כתב אישום פלילי, אלא שאז התהליך מורכב וארוך יותר משום שהוא מצריך מעורבות של היועמ"ש ואישור מיוחד להסדרת התיק באמצעות כופר מס הכנסה וביטול ההליך הפלילי שכבר נמצא בעיצומו.

מתי מאשרים או מסרבים לבקשת כופר מס הכנסה?

למרות שמודל הכופר ותיק ומבוסס, אין למעשה רשימה סדורה ומוגדרת של קריטריונים שלפיהם רשות המיסים או הפרקליטות מאשרות בקשת חלופה להליך הפלילי בעבירות מס. כל מקרה נבחן לגופו של עניין ושל האדם שביצע את העבירות.

כך, ועדות הכופר בוחנות, למשל וללא רשימה מוגדרת ומחייבת כאמור, את היסטוריית העבירות, הדיווחים והתשלומים של אותו אדם, מהות וחומרת העבירות שבוצעו, האם העבירות בוצעו בזדון או בתום לב, סטטוס אישי ומשפחתי של האדם, הסדרי כופר בעבר של המבקש, עניין לציבור, נכונות ויכולת להסדיר את מחדל המס הנמצא בלב העניין ועוד פרמטרים וקריטריונים. כמו כן בודקים האם מדובר על תחום בו מבוצעות הרבה עבירות מס ונדרשת הרתעה והאם העבירה בוצעה מכשל או זדון של גורם מייצג (למשל רו"ח או יועץ מס).

בהחלט נדגיש כי ללא ייצוג משפטי מותאם אישית ומקצועי על ידי עו"ד מיסים, קשה מאוד לקבל אישור לבקשת כופר מס הכנסה ובכלל להגיש את הבקשה בצורה תקינה ומסודרת. לכן אפילו אם אתם בטוחים בצדקתכם ובהצלחתכם, אל תנסו לבד והצטיידו בייצוג משפטי מדויק וחכם – הליך הכופר, למרות העלויות הנוספות שהוא מביא, עדיף משמעותית לעומת כל אפיק אחר בו יש הרשעה פלילית ולרוב גם עדיף על פני משפט ארוך, יקר ומתיש.

 

משרד הבוטיק של עורכת הדין קרן שקד, מומחית למיסים ובעברה פרקליטה בכירה ברשות המיסים, מציע ניסיון עשיר ואינספור הצלחות מוכחות בבקשות כופר מס הכנסה כחלופה להליכים פליליים, כמו גם בכל תיקי ונושאי המיסוי האחרים.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן