רבות דובר והוסבר לגבי הליך פתיחת תיק במס הכנסה , אך כמובן יש גם את הכיוון ההפוך לכך ובמקרים מגוונים צריך לבצע דווקא סגירת תיק מס הכנסה. אפילו שלרוב המשמעות היא עסק שלא הצליח עסקית וכלכלית (לאו דווקא כמובן) וזהו נושא שעשוי להיות מורכב רגשית ותפעולית – אך בכל מקרה חשוב מאוד לסגור את העניין בצורה נכונה, חכמה וכהלכה כדי למנוע בעיות פוטנציאליות עתידיות.

משרד עורכת הדין קרן שקד הינו משרד בוטיק המתמחה בנושאי מיסוי ובתיקים כלכליים, המשרד מספק ליווי, ייצוג וייעוץ לכל סוגי הלקוחות ובמגוון רחב של נושאים הקשורים למיסוי, משפט כלכלי, עבירות מס וגם התנהלות מול רשות המיסים, כולל לגבי סגירת תיקי עוסק מול הרשויות. כדי לפשט ולהנגיש את הנושא, לפניכם מדריך שהכנו:

 

credit: andreyPopov

 

מקרים בהם יש לבצע סגירת תיק מס הכנסה

כמו לגבי פתיחת תיק במס הכנסה, גם בהקשר של סגירת תיק יחיד במס הכנסה התהליך מיועד לעוסקים ועסקים המבצעים פעילות עסקית כלשהי המניבה הכנסות. שכיר לא סוגר את תיק מס ההכנסה שלו, גם לא ביציאה לפנסיה. מכאן, שהנושא כולו מיועד לעצמאים, בעלי עסקים ולחברות ותאגידים שונים.

 

אלו המקרים העיקריים בהם נדרשת הודעה רשמית ותהליך מסודר של סגירת תיק עוסק:

  • סגירת עסק: בראש ובראשונה, רוב המקרים של סגירת תיק מול רשות המיסים נובעים מכך שהעסק נסגר והפעילות העסקית שלו הופסקה, מכאן שמן הסתם כבר אין צורך בתיק מס הכנסה ובהתנהלות שוטפת מול רשות המיסים. סגירת עסק ובעקבותיו תיק המס רלוונטית לעצמאים, עוסקים ולחברות ולתאגידים אחרים – על אף שההליך הבירוקרטי מעט שונה כמובן לחברה או תאגיד לעומת עצמאי. סגירת התיק מיידעת את המדינה שהעסק המסוים הזה כבר אינו פעיל, כך שמאותה נקודה לא יחולו עליו חובת דיווח, תשלום מקדמות וכיוצא באלו.
  • סגירת תיק מס הכנסה בעקבות העברת בעלות על העסק לאדם או גוף מאוגד אחר, הפועלים תחת תיק מס הכנסה שונה.
  • אם עסק משנה סיווג ועובר להיות מעוסק מורשה לחברה בע"מ או צורת התאגדות רלוונטית אחרת, יש לבצע סגירת תיק במס הכנסה והעברה לתיק אחר המתאים לסוג ההתאגדות החדש. עוסק מורשה פועל תחת תיק מס הכנסה אישי של בעל העסק וחברה בע"מ, במהותה, נפרדת משפטית מבעליה ולכן יש לה תיק מס הכנסה נפרד.

 

למה חשוב להשלים את הסגירה של התיק מול מס הכנסה?

חשוב מאוד לסיים את התהליך בצורה נכונה ולא להזניח אותו, עד מקסימום של 90 יום מסגירת העסק או הפסקת פעילותו תחת אותו תיק מס הכנסה. חובה להודיע רשמית לרשות המיסים על סגירת העסק ולהגיש את כל מסמכי הבקשה לסגירת התיק.

אי הודעה על הפסקת פעילות העסק ועל סגירת התיק, תגרום לכך שרשות המיסים תמשיך לראות בנישום כפעיל וחייב בדיווח ובתשלום מס.

מכאן שעסק שנסגר הלכה למעשה, אך לא הודיע על כך רשמית, ייחשב כנישום שלא הגיש דיווחים תקופתיים בזמן ולא שילם את חבות המס שלו.

אי סגירה של תיק מס הכנסה או הליך סגירה לא תקין / לא שלם, עשויים להוביל לקנסות, עיצומים כספיים/משפטיים וחיובים כספיים אחרים – אפילו אם בפועל העסק כבר לא פעיל ולא מייצר הכנסות.

 

איך מבצעים סגירת תיק במס הכנסה?

ועכשיו ל"תכל'ס" של איך סוגרים תיק במס הכנסה. התהליך מתנהל מול משרד פקיד השומה האזורי שבו העסק רשום. יש להגיש את טופס 2550 – סגירת תיק במס הכנסה (לעוסקים יחידים זהו טופס 2550) ולמלא בו את כל הפרטים הנדרשים והרלוונטיים, כולל סיבת סגירת העסק. אם העסק מעסיק עובדים, יש להגיש גם טופס הפסקת העסקת עובדים ותשלומים (2552). את טופס 2250 להליך הפורמלי של סגירת התיק תוכלו למצוא כאן.

לצד פרטים אישיים וטכניים לגבי פרטי העוסק והעסק, בבקשת סגירת התיק יש לציין את סיבת סגירת העסק/התיק, לציין תאריך מדויק בו הופסקה הפעילות העסקית, אם העוסק הפך להיות שכיר יש לציין את מקום העבודה החדש, אם צורת ההתאגדות שונתה יש לציין זאת מפורשות (מעוסק מורשה לחברה בע"מ בדר"כ) וכמו כן יש לציין כל פרט רלוונטי בין אם יצאתם לפנסיה, החלפתם עיסוק או מכרתם את העסק.

בגדול, זה כל מה שכרוך בתהליך הדי פשוט של סגירת תיק ברשויות. זיכרו שמעבר להודעה למס הכנסה יש גם להודיע רשמית לביטוח לאומי ולגורמים רלוונטיים נוספים כמו ספקים, חברות ביטוח, רשות מקומית, חברת חשמל, ספקי תקשורת וכן הלאה. כמו כן יש לטפל גם בנושא סגירת תיק במע"מ.

חשוב: אפילו אם סגרתם עסק, עליכם לשמור פנקסי חשבונות למשך 7 שנים.

דיווח על הכנסות – מה צריך לדווח במעמד סגירת תיק עוסק?

באופן כללי, למעט הגדרת הסיבה שבגינה מבקש עוסק לסגור את התיק שלו במס הכנסה (למשל הפסקת פעילות, השכרת העסק או מכירתו), פרטים אישיים וטכניים נוספים ופירוט הכנסות של בן או בת הזוג של העוסק מגיש הבקשה, אין צורך בתהליך הבירוקרטי והמנהלתי הנ"ל לדווח על הכנסות.

הדיווח על ההכנסות של העסק, עד למועד סגירתו, יועברו לרשות המיסים דרך הדו"ח השנתי על שנת המס, שיוגש במועד המתאים בשנת המס העוקבת.

האם יש קשר בין מועד סגירת התיק למועד הגשת הדו"ח השנתי?

קודם כל חשוב לציין ולהבין, אם יש לכם חובות עומדים למס הכנסה, רשות המיסים או רשות ממשלתית אחרת, הליך הסגירה של תיק העסק אינה מבטלת אותם ובכל מקרה יהיה עליכם להסדיר את תשלום החובות. כך גם לגבי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה – סגירת עסק לא מאפשרת לא להגיש את הדו"ח השנתי.

מכאן שהלכה למעשה אין קשר בין הזמן שבו סוגרים תיק ברשויות לבין החובה להגיש את הדו"ח השנתי למס הכנסה בתחילת השנה העוקבת. כך שגם אם בשנת מס העסק פעל רק בינואר ובפברואר כבר התיק שלו נסגר מול מס הכנסה, עדיין בשנה הבאה תצטרכו להגיש דו"ח שנתי מלא במפרט, בין היתר, את הכנסות העסק באותו חודש פעילות.

כמובן שאם שולמו מקדמות מס הכנסה שבפועל היו גבוהות לעומת ההכנסות בפועל של העסק לפני מועד סגירתו, אז ניתן ומומלץ להגיש בקשה להחזר מס.

איסוף כל הקבלות, התעודות והדו"חות לצורך הגשת בקשה

סגירת תיק עוסק מול מס הכנסה מבוצעת דרך מילוי והגשה של טופס דרישת פרטים בדבר סגירת עסק / משלח יד – הלוא  הוא טופס 2250 המדובר. הבקשה לא צריכה לכלול קבלות, תעודות התאגדות ודו"חות.

אך כן מומלץ מאוד לשמור את טופס הבקשה שהוגש וכפי שכבר ציינו קודם, חובה לשמור פנקסי חשבונות, קבלות על הוצאות וחשבוניות למשך לפחות 7 שנים.

 

סגרתם את העסק? איך מתנהלים מול הרשויות?

credit: juststock

 

סגירת תיק בביטוח לאומי

כאשר עסק או עוסק מפסיק לפעול ועליו, כאמור, לבצע תהליך מסודר וסגור של סגירת התיק מול רשות המיסים, כך גם יש להודיע למוסד לביטוח לאומי לגבי השינוי. אפילו אם עוסק הופך להיות שכיר, התהליך של סגירת תיק בביטוח לאומי אינו אוטומטי!

בגדול, התהליך די פשוט והיום ניתן לבצעו בצורה יעילה ומהירה מול השירותים הדיגיטליים של הבט"ל. עליכם למלא טופס סגירת תיק עצמאי בביטוח לאומי ולשלוח אותו לסניף הרלוונטי עבורכם, בטופס הקצר יש פרטים אישיים ועוד מעט פרטים פשוטים שיש להזין ולהגדיר.

 

זקוקים לסיוע בהליך מול מס הכנסה? מחפשים ייעוץ משפטי לגבי הדרך הטובה ביותר לסגור את תיק העוסק או העסק שלכם? או שאתם צריכים ייצוג משפטי בתיק הכולל בעיות בהליך סגירת תיק עוסק? צרו קשר עם משרד עו"ד קרן שקד לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן