במערכת המס הישראלית, נישום – אדם פרטי וכמו כן עסק – מגישים לרשויות המס דו"ח מסכם שנתי הכולל שלל נתונים ומסמכים, זאת כדי שאותה רשות מיסים תקבע את גובה שומת המס שעל אותו נישום לשלם. אך לעיתים, מסיבות כאלו ואחרות, פקידי השומה ורשות המיסים קובעים שומת מס שאינה תואמת למציאות לתפיסתו של הנישום, במצבים אלו ניתן להגיש השגת שומה, כלומר הגשת ערעור. תהליכי השגות שומה הינם מורכבים ואף מסורבלים לעיתים, לכן יש לבצעם בעזרת ליווי מקצועי של מומחים בתחום, במקרה זה על ידי עורך דין מיסים מומחה.

 

מי רשאי להגיש השגות שומה?

ברמה העקרונית, כל אדם, המוגדר נישום מול רשות המיסים, רשאי להגיש השגת שומה שנקבע לו ע"י מס הכנסה, זאת מכיוון שכפי שאותו אדם נדרש להגיש לרשות המיסים את המסמכים והדיווחים כדי שזו תקבע מה שומת המס שלו מלכתחילה, כך הוא גם יכול להיות זה המגיש את הערעור על אותה קביעת שומה.

אבל, וזו נקודה חשובה, כמו ברוב הדברים הנוגעים למערכת המיסוי, קל וחומר כאשר מדובר על אופן החישוב של חבות מס ושלל הפרמטרים המשפיעים עליה, כדי להוכיח כי אכן השומה שנפסקה שגויה וגבוהה מדי, יש צורך בידע מקיף ויישומי במיסוי. צריך להציג את הדברים נכון, להגיש מסמכים וסימוכין נכונים, להבין את משמעות הנתונים החשבונאיים וכיוצא באלו.

לכן בעוד שנישום פרטי רשאי להגיש ערעור על שומת מס שנקבעה לו, מאוד לא מומלץ לעשות זאת לבד אלא לפעול בליווי, ייעוץ וייצוג של גורמי מקצועי – מה שאומר עורך דין מיסים ורואה חשבון מלווה.

מכאן שגם הגורם המקצועי המוגדר מול רשות המיסים כמייצג את הנישום, רשאי להגיש השגה על שומה מס הכנסה בשמו של הנישום עצמו – בתור מייצגו.

 

לקוח עסקי מקבל סקירה

credits: iStock.com/fizkes

מתי מגישים השגת שומה?

כאמור, בישראל מונהגת שיטה של שומה עצמית. קרי, הנישום מגיש בעצמו את נתוני ומסמכי השומה לרשות המיסים, וזו בתורה קובעת כמה מס עליו לשלם בגין שנת המס. קביעת מיסוי זו נקראת שומה – מילה עברית שמשמעותה אומדן או הערכה. השגות שומה תוגשנה כאשר אין התאמה בין השומה העצמית שהגיש הנישום לשומה שנקבעה לו בסופו של דבר. במקרה בו פקיד השומה דוחה את השומה שהגיש הנישום, הוא מפעיל נוהל הנקרא "שומה לפי מיטב השפיטה", כאשר בנוהל זה פקיד השומה קובע את שומת המס לפי ראות עיניו ולפי הנתונים הכוללים אשר בידו, ולא לפי נתוני השומה העצמית שהנישום הגיש – כאשר במקרים אלו שומת המס לפי מיטב השפיטה תהיה גבוהה יותר מהשומה העצמית כמובן.

אלו המקרים בהם עולה הצורך להגיש אותן לרשות המיסים, בהליך ערעור מסודר ורשמי. הן ניתנות לביצוע במועדים קבועים שרשות המיסים מגדירה. חשוב לציין כי חובת ההוכחה שאכן שומת המס שנקבעה היא גבוהה מדי ושגויה, היא על הנישום עצמו.

נקודה נוספת לגבי תזמון הגשת ערעור שומה למס הכנסה היא שיש להגיש את הערעור המפורט עד מקסימום 30 ימים מהתאריך שבו השומה המקורית דווחה לנישום, כך שהזמן הוא אכן מרכיב קריטי בהליכי ערעור אלו.

מה עושים לפני הגשת ההשגה?

מן הסתם כדי ששומת מס תיראה לנישום עצמו או לגורמי המקצוע המייצגים אותו שגויה וגבוהה מדי, עליהם להכיר את הנתונים החשבונאיים, כמו גם את חוקי ותקנות המיסוי. מכאן שלפני הגשת בקשת ההשגה עצמה יש להכין את ההשגה בצורה מפורטת, מנומקת ועם המסמכים וההוכחות הרלוונטיים. הניסוח חייב להיות מדויק, מושכל ומכוון למטרה ולאופן ההתנהלות האופטימאלי מול רשות המיסים, כך שעו"ד מיסים צריך לכתוב ולהכין אותה.

 

היבטים טכניים

השלבים בהגשת השגות שומה – איך מגישים?

השגת שומה מבוצעת באמצעות הגשת בקשה כתובה, מסודרת ומפורטת מאוד מבחינת נתונים, מספרים, מסמכים ונימוקים מדוע השומה שנקבעה ע"י פקיד השומה הינה מופרזת. גם השומה שקבע פקיד השומה חייבת להיות מנומקת ולהסביר מדוע נדחתה השומה העצמית של הנישום.

לאחר הגשת בקשת ההשגה לוועדה הרלוונטית ברשות המיסים, יתקיים דיון בנושא. אסור לאדם ברשות המיסים אשר בחן את השומה העצמית המקורית ודחה אותה לדון בערעור על ההחלטה.

ניתן להגיש אותה בתוך תקופה מוגדרת של 30 יום מאותו היום בו השומה הרגילה או השומה לפי מיטב השפיטה הוגשה לנישום. יש לקחת בחשבון שרק בנסיבות מתאימות ומחמירות יאפשרו דחייה בהגשת השגת השומה.

האם אפשר לערער גם על החלטת הוועדה?

אם השגת השומה נדחתה אף היא, פקיד השומה והוועדה הדנה בנושא ברשות המיסים אחראיים על קביעת שומת המס הרלוונטית (כפי שנקבעה במקור או שומה חדשה), בהסכמת הנישום כמו גם ללא הסכמתו. אך כן ניתן לערער על החלטת הדחיה. את התהליך הזה של ערעור על תוצאות הערעור המקורי מבצעים, בליווי עו"ד מיסים, דרך הגשת ערעור משפטי שבשלב זה כבר צריך להיות מוגש לבית משפט מחוזי, שם השופטים ידונו בו.

 

מה הסכום להגשת שומה למס הכנסה?

credits: iStock.com/Seiya Tabuchi

 

ייצוג משפטי בתהליכי השגות שומה

כדי שתהליך השגת שומה יצליח והסיכויים שרשויות המס יקבלו את ההשגה שלכם ותקבע את שומת המס לפי נתוני השומה העצמית שלכם ישתפרו, אתם צריכים להיעזר בשירותים מקצועיים של גורם המתמחה בתחום מההיבט הכלכלי והמשפטי.

דוגמאות לתפקידי עורך דין השגות שומה בייצוג לקוחות הן:

  • ייצוג מלא של הלקוח בתהליכי השגות השומה.
  • אחריות על רישום חוות דעת כלכליות ומשפטיות מפורטות- בתמיכה להשגת השומה שהוגשה.
  • סיוע מקצועי ומעורבות מלאה בבירור כל הפרטים והנתונים, כחלק מהכנת הבקשה.
  • ניהול ההתנהלות המשפטית, כלכלית ומקצועית מול פקידי רשות המיסים עבור הנישום עצמו.

כאמור, כיוון שמדובר על תהליכים משפטיים מסובכים יותר ההמלצה היא להיעזר בתהליך באיש מקצוע כמו עורך דין המתמחה בתחומי כלכליים מעולם המשפט דיני מס, ופרוצדורות עיקריות ברשות המיסים ואף היכרות עם גורמים המצויים בפרטי התהליך.

 

השגה למס הכנסה

credits: iStock.com/designer491

סוגים נוספים של השגות – מעולם המיסוי ומעולמות אחרים

מלבד הגשת השגות  שקבע מס הכנסה, ישנן כמובן סוגים נוספים שניתן להגיש באופן רשמי אם קיימת תפיסה מקצועית שהחלטה כלשהי הינה שגויה ומוטעית, זה נכון גם מול רשות המיסים וגם מול גורמים ממשלתיים אחרים. למשל:

השגה על שומת מקרקעין

רשות מקרקעי ישראל קובעת שומות מקרקעין בהקשר לעסקאות של אנשים וגופים לגבי קרקעות בניהול הרשות. ניתן להגיש השגה על שומת מקרקעין, כדי לנסות להוריד למשל את מרכיב שווי הקרקע בעסקת מקרקעין מול רמ"י.

השגות בארנונה

אופן חישוב דמי הארנונה לרשות המקומית מתנהל לפי פרמטרים שונים, כאשר יש מצבים רבים המאפשרים תשלום ארנונה מופחתת. מכאן שניתן ומקובל, במצבים המתאימים המוגדרים, להגיש השגות על ארנונה כאשר אדם או עסק חושבים כי הם נדרשים לשלם סכום ארנונה גבוה מדי.

השגות על שומת מס רכישה

רשות המיסים קובעת שומת מס על עסקאות רכישה של מקרקעים ונדל"ן, שומה המוטלת על כל מי שרוכש זכות במקרקעין, זאת לפי קביעת שווי של הזכות הנרכשת בעסקה – פרטית או מול רמ"י או גופים אחרים. אפשר להגיש השגה על שומת מס רכישה למשרדי מיסוי מקרקעין ברשות המיסים.

השגות על שומת מס שבח

בדומה למס הרכישה, בעסקאות מקרקעין הצד המוכר נדרש לרוב לשלם מס שבח, בהתאם לשומה הנקבעת לפי נתונים שונים, כמו הרווח שנוצר מהמכירה. ניתן להגיש השגות על  שומת מס שבח מקרקעין, בין אם כדי להפחית את השומה או כדי לקבל פטור ממס שבח, גם כאן ההשגה מוגשת למשרד מיסוי מקרקעין ברשות המיסים.

 

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן