במערכת המס הישראלית, נישום – אדם פרטי וכמו כן עסק – מגיש לרשות המיסים דו"ח שנתי הכולל שלל נתונים ומסמכים, זאת כדי שאותה רשות מיסים תקבע את שומת המס שעל אותו נישום לשלם. אך לעיתים, מסיבות כאלו ואחרות, פקידי השומה ורשות המיסים קובעים שומת מס שאינה תואמת למציאות לדעתו של הנישום, במקרים אלו ניתן להגיש השגת שומה, שהיא בפועל ערעור על קביעת השומה. תהליכי השגות שומה הינם מורכבים ואף מסורבלים לעיתים, לכן יש לבצעם בעזרת ליווי מקצועי של מומחים בתחום, במקרה זה על ידי עורך דין מיסים מומחה.

מתי מגישים השגות שומה?

כאמור, בישראל מונהגת שיטה של שומה עצמית. קרי, הנישום מגיש בעצמו את נתוני ומסמכי השומה לרשות המיסים, וזו בתורה קובעת כמה מס עליו לשלם בגין שנת המס. קביעת מיסוי זו נקראת שומה – מילה עברית שמשמעותה אומדן או הערכה. השגות שומה תוגשנה כאשר אין התאמה בין השומה העצמית שהגיש הנישום לשומה שנקבעה לו בסופו של דבר. במקרה בו פקיד השומה דוחה את השומה שהגיש הנישום, הוא מפעיל נוהל הנקרא "שומה לפי מיטב השפיטה", כאשר בנוהל זה פקיד השומה קובע את שומת המס לפי ראות עיניו ולפי הנתונים הכוללים אשר בידו, ולא לפי נתוני השומה העצמית שהנישום הגיש – כאשר במקרים אלו שומת המס לפי מיטב השפיטה תהיה גבוהה יותר מהשומה העצמית כמובן.

אלו המקרים בהם עולה הצורך להגיש השגות שומה לרשות המיסים, בהליך ערעור מסודר ורשמי. הגשת השגה על שומה ניתנת לביצוע במועדים קבועים שרשות המיסים מגדירה. חשוב לציין כי חובת ההוכחה שאכן שומת המס שנקבעה היא גבוהה מדי ושגויה, היא על הנישום עצמו.

היבטים טכניים של השגות שומה

• השגת שומה מבוצעת באמצעות הגשת בקשה כתובה, מסודרת ומפורטת מאוד מבחינת נתונים ונימוקים מדוע השומה שנקבעה ע"י פקיד השומה הינה מופרזת. גם השומה שקבע פקיד השומה חייבת להיות מנומקת ולהסביר מדוע נדחתה השומה העצמית של הנישום.

• לאחר הגשת בקשת ההשגה לוועדה הרלוונטית ברשות המיסים, יתקיים דיון בנושא. אסור לאדם ברשות המיסים אשר בחן את השומה העצמית ודחה אותה לדון בערעור על ההחלטה.

• ניתן להגיש השגות שומה בתוך תקופה מוגדרת של 30 יום מהיום בו השומה לפי מיטב השפיטה ניתנה לנישום. רק סיבות מתאימות ומחמירות יאפשרו דחייה בהגשת השגת השומה.

• אם השגת השומה נדחתה אף היא, פקיד השומה רשאי לקבוע את שומת המס הרלוונטית, בהסכמה עם הנישום או בלעדיה. אך ניתן לערער על ההחלטה לדחות השגות שומה, זאת דרך ערעור משפטי המוגש לבית המשפט המחוזי הרלוונטי.

ייצוג משפטי בתהליכי השגות שומה

כדי שתהליך השגת שומה יצליח והסיכויים שרשות המיסים תקבל את ההשגה שלכם ותקבע את שומת המס לפי השומה העצמית שלכם ישתפרו, אתם צריכים להיעזר בשירותים מקצועיים של גורם המתמחה בתחום מההיבט הכלכלי והמשפטי.


דוגמאות לתפקידי עורך דין השגות שומה בייצוג לקוחות הן:

• ייצוג מלא של הלקוח בתהליכי השגות השומה מול רשות המיסים.
• הפקת חוות דעת משפטיות-כלכליות מפורטות בתמיכה להשגת השומה שהוגשה.
• סיוע מקצועי ומעורבות מלאה בבירור כל הפרטים והנתונים, כחלק מהכנת בקשת השגת שומה.
מאוד לא מומלץ להגיש לבד בקשת השגת שומה. מדובר על תהליך משפטי מורכב וסבוך המחייב היכרות מעמיקה עם כל הפרמטרים הרלוונטיים – דיני מיסים, היבטים כלכליים, תהליכי עבודה של רשות המיסים ואפילו היכרות אישית עם גורמים המעורבים בתהליך.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן