חשבונית המס היא מהמסמכים העסקיים והחשבונאיים הבסיסיים והחשובים ביותר, המסמך המתעד רשמית וחשבונאית ביצוע עסקה כלשהי ורישומה במערכת הנהלת החשבונות. ישנם מקרים, לרוב במטרה לשלם פחות מס הכנסה או מע"מ למדינה, בהם בעלי עסקים מפיקים חשבוניות פיקטיביות, פעולה הנחשבת ע"י רשות המיסים והמדינה כאחת החמורות ב"עולם" עבירות המס.

היום, עורכת הדין קרן שקד, המתמחה במיסים ובעברה פרקליטה בכירה ברשות המיסים, תסביר אודות חשבוניות מס פיקטיביות וכל מה שיש לדעת על נושא מהותי זה.

פיקטיבי = מומצא, מזויף

אלמנט פיקטיבי הוא אלמנט "מומצא", מזויף, שלא באמת קיים או שלא קיים כפי שגורם כלשהו מתאר אותו.

בהקשר לעבירות מס, אלמנטים מומצאים או בלתי מדויקים הם מקור לצרות גדולות ולביצוע עבירות מס היכולות אף להוביל לעונשי מאסר בפועל, רישום פלילי, קנסות כבדים ושאר בעיות וצרות. בהקשר זה, אחד המונחים הנפוצים ביותר בעבירות מס הוא חשבוניות פיקטיביות, חשבוניות שהופקו כביכול כרגיל, אך הן לא מתארות עסקה אמיתית ומיועדות להפחית את חבות המס של מבצע העבירה או של גורמים עבריינים אחרים.

חשבוניות מזויפות

חשבוניות פיקטיביות

מה היא חשבונית פיקטיבית?

כשמה כן היא, חשבונית מזויפת המופקת למרות שהסכומים והעסקאות בה אינם תואמים למציאות בפועל. הן מופקות במטרה להפחית את חבות המס למול רשות המיסים, על ידי הגדלת וניפוח ההוצאות בדר"כ – למשל הגדלת הוצאות המע"מ ו/או הגדלת ההוצאות המוכרות לצרכי מס כדי להפחית את תשלום המס של נישום.

יש כמה סוגים שניתן לייצר, מיד נפרט לגבי כל אחד מהסוגים. המשותף לכל הסוגים הוא שהגורם המפיק את החשבונית מבצע מניפולציות שונות לגבי מהות העסקה, הסכומים ושאר פרטים קריטיים שבאופן תקין חייבים להיות מדויקים, אמינים ונכונים. כך, בעת הדיווח התקופתי ליחידות רשות המיסים, הנישום שהפיק חשבוניות כוזבות יכול למשל לשלם למדינה פחות מע"מ, לשלם פחות מס הכנסה או אף לסייע לפעילות הלבנת הון.

 

למה זה לא חוקי?

חוקי המס בישראל מחייבים כל נישום החל מסיווג של עוסק מורשה להפיק חשבונית מס בגין כל עסקה כספית המבוצעת בין צדדים, כולל אפילו עסקאות בהן מוחלפים מוצרים או שירותים ביו שני צדדים (עסקת ברטר). חשבוניות מס של תקבולים שעסק מציג לרשות המיסים משמשות לחישוב גובה ההכנסות של אותו עסק, כאשר חשבוניות מס של תשלומים (הוצאות) משמשות לחישוב הרווח וחבות המס של אותו עסק.

באופן דומה, לפי חשבוניות המס של ההכנסות וההוצאות, נקבע כמה מע"מ עסק נדרש להעביר למדינה בכל דיווח ותשלום תקופתי או לחלופין האם וכמה מע"מ המדינה צריכה להחזיר לבעל העסק אם הצהיר ששילם יותר מע"מ לעומת מה שגבה מלקוחות.

חשבוניות פיקטיביות נועדו להגדיל את ההוצאות ובכך לייצר מצב של חבות מס מופחתת, מע"מ ו/או מס הכנסה. זה כמובן לא חוקי כי זו התחמקות מתשלום מס אמת ודיווח כוזב לרשות המיסים. בגלל הפגיעה בהגדרות ולשון החוק והפגיעה בהכנסות המדינה ממיסים, מדובר על עבירה פלילית לכל דבר, כזו אשר המערכת רואה בחומרה ובמקרים רבים מאוד פועלת להטלת עונשי מאסר בפועל על עבריינים גדולים העוסקים בנושא זה.

הפקת חשבונית פיקטיבית היא העלמת מס והתחמקות ממס, עבירות שמדינת ישראל כיום רואה בחומרה רבה מבחינת רף הענישה.

 

סוגי חשבוניות פיקטיביות

חשבונית ללא עסקה כלל:

החשבונית הפיקטיבית ה"רגילה" היא חשבונית המופקת כאשר בפועל לא התבצעה כלל עסקה בין הצדדים או שבוצעה עסקה חלקית. חשבונית זו מיועדת להגדיל את ההוצאות של העסק המנפיק את החשבונית בצורה מלאכותית ובכך לצמצם את חבות המס שלו ומצד שני להקטין את תשלום המע"מ למדינה עבור העסק שקיבל את החשבונית הפיקטיבית.

חשבונית פיקטיבית כזו יכולה להיות מופקת על שם עסק אמיתי, על שם חברת קש כלשהי וכיוצא באלו מבחינת אפשרויות.

למשל: חברה לעבודות עפר המוציאה חשבונית מס על עבודות פיתוח שביצעה עבור עסק אחר, כאשר בפועל לא בוצעה כל עבודה ולא הועבר כל תשלום בין הצדדים.

חשבונית מס זרה:

זהו סוג פחות נפוץ אך בהחלט קיים. החשבונית הפיקטיבית מסוג זה מייצגת עסקה אמיתית שבוצעה מבחינת הסכומים ומהות העבודה/השירות, אך ספק השירות/המוצר הרשום בחשבונית אינו זה שבפועל היה מעורב בעסקה.

כך למשל מי שקיבל את החשבונית יכול לנכות את המע"מ שלה, בעוד שמי שרשום כמנפיק החשבונית לא משלם בפועל את המע"מ.

מקרה לדוגמא יכול להיות חברה שרכשה מערכת מסוימת וזו אכן סופקה לה, אבל בפועל העסק שהפיק את החשבונית לגבי העסקה הוא לא העסק שסיפק את המערכת הלכה למעשה. בצורה זו מי שסיפק את המערכת אינו מדווח על העסקה ולא מעביר את המס הנדרש עליה בעוד שהחברה שקיבלה את החשבונית כן מדווחת ומתקזזת על החשבונית בתור הוצאה.

ניפוח חשבוניות בצורה מזויפת:

חשבונית מס על עסקה אמיתית בין שני צדדים שאכן היו מעורבים בה, אך עם סכומים גבוהים לעומת מה ששולם בפועל. כדי לנפח הוצאות ולהפחית את תשלומי המס למדינה.

 

עונשים פוטנציאליים על עבירות חשבונית פיקטיבית

עונשי מאסר על העלמת מס עם חשבוניות פיקטיביות

כאמור, כיום המדינה רואה בחומרה רבה עבירות מס פליליות, כאשר הפקת חשבוניות מזויפות נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר, בייחוד כאשר מדובר על העלמת מס בסכומים גבוהים מאוד.

העונש במקרים אלו בהחלט יכול להיות עונש מאסר בפועל מבחינת הגדרות החוק ומקרים אחרים מהעבר. רף הענישה על עבירות אלו מהותיות (שנעשו בזדון להעלים מס) יכול להגיע עד 5 שנות מאסר בפועל למקרים רגילים ועד 7 שנים מאסר במקרים חמורים במיוחד.

כמו כן, לא אחת המדינה תשאף, אפילו במקרים בהם נגזר עונש מאסר בפועל, להטיל על מורשעים בעבירות של העלמת מס באמצעות חשבוניות פיקטיביות גם עונשי מאסר על תנאי וקנסות כספיים כבדים.

חשוב לציין כי ייצוג משפטי מושכל ונכון יכול להשיג המרה של ההליך הפלילי ושל עונש המאסר בתשלום כופר, הסדרת מחדלי המס וללא רישום פלילי.

פסילת ספרים ויצירת חוב למס הכנסה

כחלק מבדיקת שומה ו/או חקירת מס הכנסה שאיתרה חריגות ומחדלי מס, ניתן לפסול את ספריו של עסק ולפסוק שומת מס לפי מיטב השפיטה, מה שיכול להגדיל משמעותית את חבות המס וליצור חוב גדול לרשות המיסים, כולל תוספות של ריבית, הצמדה וקנסות איחור.

כפל מס ערך מוסף

במקרים בהם נעשה שימוש בחשבוניות פיקטיביות להתחמקות מתשלום מע"מ, החוק מאפשר להטיל עונש כפל מס ערך מוסף על אותן חשבוניות שהתגלו כלא תקינות.

עבירות מס עם חשבונית מזויפת

דוגמאות אמיתיות לעבירות מס עם חשבוניות פיקטיביות

בתחילת 2023 נעצרו לחקירה 18 חשודים, במסגרת מבצע רחב היקף של המשטרה ורשות המיסים. העצורים חשודים כי במשך כמה שנים הפעילו מערך מתוחכם ומשוכלל של הפצת חשבוניות פיקטיביות וקיזוז ההוצאות האלו מול רשות המיסים, בהיקפים כספיים של מיליארדי שקלים ותוך מתן שוחד לעובד מע"מ שביצע שינויים במערכות המחשוב של רשות המיסים לטובת העבריינים.

מקרה אחר מאפריל 2023 הוא של חברה שהתמחתה בהפקת תלושי שכר לעצמאים, למשל עובדי שליחויות, אשר לפי החשדות הפיקה חשבוניות פיקטיביות והתקזזה עליהן, בשווי כולל של כ-80 מיליון שקלים, זאת כדי לצמצם מהותית את חבות המס שלה. לפי החקירה, החברה השתמשה בשיטה שבה החשבוניות הופקו כביכול עבור חברות שכלל לא היו בפעילות עסקית מול אותה חברה עבריינית.

 

כיצד להיזהר ולהימנע מעבירה פלילית של חשבונית פיקטיבית?

כמובן שראשית כל ההמלצה הגורפת היא לא להפיק או לקבל ביודעין חשבונית מס פיקטיבית – בין אם חשבונית מנופחת, חשבונית זרה או חשבונית על עסקה שכלל לא בוצעה. כמובן שעסק המפיק בזדון וביודעין חשבוניות מזויפות ולא תקינות שכאלו, מבצע עבירת מס בידיעה ובמטרה ברורה של התחמקות ממס.

אך יש מקרים בהם נישום או עסק יכול להסתבך במקרה אפילו ללא ידיעתו או בתום לב. אך חשוב להבין כי אי ידיעה אינה פותרת מעונש ומאחריות פלילית ואזרחית. כאשר עולה חשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות שכאלו, נטל ההוכחה הוא על העסקים הרלוונטיים ולא על המדינה לבדה.

כדי להיזהר ולהימנע מעבירות פליליות הקשורות להפקת חשבונית פיקטיבית, יש להקפיד בצורה מהותית ומדויקת על רישום מלא, נכון ותקין של חשבוניות, לוודא שכאשר מקבלים חשבונית על מוצר או שירות היא נכונה ואכן מגיעה מהעסק שסיפק את העסקה, לוודא שעובדים מול חברה/עסק אמיתיים המחזיקים באישור ניהול ספרים ואישור לפטור מניכוי מס במקור.

 

הסתבכתם בחקירה מול רשות המיסים והמשטרה? לא בטוחים מה לעשות ורוצים ייעוץ משפטי מקצועי לגבי חשבוניות מס פיקטיביות? פנו למשרד הבוטיק של עורכת דין מיסים קרן שקד לקביעת פגישת ייעוץ.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן