בדיוק כמו שתחום המיסוי כולו הינו נרחב, מורכב וסבוך, למעשה גם תחום עבירת המס כולל סוגים שונים של עבירות שניתן לבצע, כאשר החוק עצמו מגדיר שני סוגים עיקריים אשר מביאים עימם אפשרויות שונות של ענישה ומשמעויות. סוגים אלו הן עבירות מס מהותיות שעליהן שומעים לרוב בתקשורת בתיקים בעלי פרופיל גבוה ועבירות מס טכניות שהן הסוג הפחות "צבעוני" של עבירות המס.

אמנם עבירות מס טכניות הינן "אפורות" ונחשבות קלות יותר במובנים שונים מבחינת רשות המיסים וגורמי אכיפת החוק, אך בהחלט מדובר על עבירות היכולות לגרור משמעויות כבדות ומכאיבות למורשעים בהן.

עבירות מס טכניות נחשבות קלות יותר ופוטנציאל הענישה בגינן נמוך יותר לעומת עבירות מהותיות, אך בכל זאת ניתן בהחלט להסתבך משמעותית בעבירות אלו, כולל קנסות גבוהים ואף עונשי מאסר. לכן יש חשיבות מכרעת לייצוג משפטי איכותי, מדויק ומותאם אישית למקרה.

היעדר כוונה פלילית

הבדלה עיקרית בין עבירות מס מהותיות לעבירות מס טכניות היא כוונה הפלילית הקיימת או שאינה קיימת בביצוע העבירה. בעוד שעבירות מס מהותיות כוללות ברוב מוחלט של המקרים כוונה פלילית ברורה של העלמת מס והתחמקות מתשלום מס, בעבירות מיסוי טכניות כהגדרה כללית אין כוונה פלילית מאחוריהן אלא יותר טעויות או התנהלות לא תקינה של הנישום.

היעדר כוונה פלילית משמעותה שביצוע העבירה נבע יותר מסיבות טכניות כגון חוסר ידיעה, רישום לא מדויק או התנהלות חשבונאית לא נכונה ולא מסיבות של העלמת מס למשל.

דוגמאות של עבירות מס טכניות

כאמור, עבירות מס טכניות נובעות מטעויות והתנהלות חשבונאית לא נכונה (לרוב) ולא מכוונה פלילית כלשהי. אם זאת, מבחינת רשות המיסים, מספיק שתוכיח כי המעשה האסור בוצע או שהתקיים מחדל מס תחת הקטגוריה הטכנית כדי שיהיה אפשרי להטיל עונש על הנישום – אדם פרטי או עסק. עבירות מס המוגדרות טכניות מפורטות בחוק המע"מ ובפקודת מס ההכנסה בישראל, דוגמאות נפוצות כוללות את העבירות הבאות:

  • כאשר הנישום לא מנכה מס במקור בהתאם להגדרות רשות המיסים.
  • איחור בהגשה של דו"ח תקופתי למע"מ או אי הגשה של הדו"ח.
  • איחור ללא אישור בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה או אי הגשה של הדו"ח השנתי.
  • נישום שאינו מעביר לרשות המיסים מס שנוכה במקור.

ענישה פוטנציאלית בגין עבירות מיסוי טכניות

אם איחרתם בהגשת דו"ח מע"מ חודשי או דו-חודשי, כנראה שכל הסיפור יגמר בכך שתקבלו ממע"מ הודעה על איחור ועל תשלום קנס בהתאם לכמות הימים בהם איחרתם בהגשה. אך כאשר הנסיבות מורכבות יותר או המקרה הופך לגדול יותר מבחינת רשות המיסים, יתכן ותיקלעו לחקירה והאשמה בעבירות מס טכניות. נציין כי רשות המיסים ובתי המשפט מקדמים בשנים האחרונות מגמה של החמרה בענישה על עבירות מס, כולל אלו המוגדרות טכניות.

מבחינת פוטנציאל ענישה בגין עבירות מס טכניות, החוק מגדיר עונשי מאסר בפועל שבית המשפט יכול לגזור במקרים אלו, אך זו תוצאה נדירה. כאשר הנאשם זוכה לייצוג משפטי איכותי ומחדלי המס מוסדרים כנדרש, לרוב עונש המאסר יהפוך לבלתי רלוונטי ויוטל קנס בלבד. גורמים נוספים המשפיעים על התיק ועל חומרת הענישה הם עבירות קודמות, משך זמן המחדל והיקפו, מצבו האישי והעסקי של הנישום, שיתוף פעולה של הנישום וכיוצא באלו.

עבירות מס טכניות הן הסוג ה"קל" יותר בתחום עבירות המיסוי, זה נכון. אך עדיין אפשר להיכנס למאסר בגין עבירות אלו ולשלם קנסות גבוהים. ייצוג משפטי מדויק ומקצועי יכול לשפר את מצבכם מהותית ולסיים את הפרשה בהסדר טוב עבורכם.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן