נישומי מס פרטיים (קרי, אנשים פרטיים) בישראל חייבים בתשלום מס הכנסה על הכנסותיהם מעבודה או מעסק, בתנאי כמובן שעברו את סף המס והפיקו רווח. שכירים משלמים מס הכנסה באופן ישיר דרך תלוש המשכורת שלהם, בעוד שעצמאים משלמים מקדמות מס הכנסה בכל חודש ו/או משלמים את חבות מס ההכנסה שלהם לאחר הגשת הדו"ח השנתי וקביעת הסכום אותו הם חייבים בתשלום מס. סכום חבות המס של נישום נקראת שומת מס. נסביר כאן מהו אישור שומה מס הכנסה ובאילו מצבים הוא נדרש וחשוב.

ראשית, נסביר בצורה מעט יותר מפורטת מהי בכלל שומת מס. שומה, באנגלית Tax Assessment, היא ההערכה המקצועית כמה מס על נישום לשלם לרשויות המס הרלוונטיות (או האם מגיע לו החזר מס). ההערכה הזו מתבצעת על פי נתונים שונים, כגון הכנסות הנישום, הוצאות הנישום, זכאות להטבות מס וכיוצא באלו. רשות המיסים מחשבת ומיישמת שומות מס שונות על נישומים בישראל – משומות מס הכנסה לאנשים פרטיים, דרך שומות מיסוי חברות ותאגידים ועד שומות למיסים מיוחדים כמו מיסי מקרקעין וכן הלאה. שומת מס הכנסה קובעת מה סכום המס שעל נישום פרטי לשלם עבור הכנסותיו בשנת המס הנבחנת.

לצד זאת, בעוד שמשמעות המילה "שומה" היא הערכה או אומדן, כאשר מקבלים שומת מס סופית, זו אינה הערכה אלא קביעה מוחלטת של כמה מס על הנישום לשלם – וזה נכון לאנשים פרטיים ולעסקים כאחד. לפני שמקבלים שומה סופית, ניתן במקרים מסוימים לערער על ההערכה של פקידי רשות המיסים ולהגיש השגות שומה – עד לקבלת החלטה סופית המובילה להפקת אישור שומה מס הכנסה.

 השגות שומה – ערעור על קביעת השומה של מס הכנסה

במערכת המיסוי הישראלית, הנישום עצמו מדווח לרשות המיסים לגבי הנתונים הפיננסיים והחשבונאיים הרלוונטיים לחבות המס שלו – נישומים פרטיים ועסקיים כאחד. זה נקרא מערכת שומה עצמית. ברור שפקידי מס הכנסה והמחלקות הרלוונטיות האחרות ברשות המיסים מנתחים את הנתונים, בודקים וקובעים מהי שומת המס שיש לשלם או האם נדרש מידע נוסף או שמא קיימים ליקויים פוטנציאליים בדיווח שהוגש. 

אם אכן נוצר פער בין נתוני הפעילות העסקית או נתוני ההכנסות של נישום לבין שומת המס שנקבעה לו בסיומו של תהליך ע"י רשות המיסים, ניתן במסגרת החוק וההתנהלות התקינה להגיש השגות שומה, הליך מנהלי שהוא בעצם ערעור על קביעת השומה של פקידי מס הכנסה (או בהתאם לכל סוג מס אחר). 

תהליך הגשת השגות שומה מבוצע במועדים קבועים ומוגדרים, כאשר יש לנמק את הבקשה היטב ולהוכיח כי הנישום צודק ורשות המיסים קבעה לו שומת מס גבוהה מדי או פשוט לא מדויקת. בסיומו של התהליך, בין אם פקיד השומה מקבל את טענות השגת השומה (הערעור) ובין אם לאו והוא משאיר את השומה כמות שנקבעה (שומה לפי מיטב השפיטה ולא לפי השומה העצמית של הנישום עצמו), מתקבל בפועל אישור שומה מס הכנסה המגדיר את חבות המס שיש לשלם. 

אישור שומת מס הכנסה

באופן כללי, אישור שומה מס הכנסה הוא אישור רשמי מטעם אגף מס הכנסה ברשות המיסים המפרט את שומת המס לאותו נישום לשנת מס ספציפית. האישור הוא מסמך רשמי המופק ע"י רשות המיסים ונשלח לנישום לאחר הגשת הדו"ח השנתי, ניתוח הנתונים וסיום כל ההליכים הנוגעים לקביעת שומת מס הכנסה החייבת להיות משולמת או החזר המס המגיע לנישום במקרים של תשלום מקדמות גבוהות מדי. 

האישור מציין שנקבעה לנישום שומה לשנת מס מסוימת ומה סכום אותה שומה, כאשר במקרים שונים ומגוונים עשוי לעלות צורך להציג אישור שכזה – עבור שכירים, עצמאים ואף נישומים עסקיים – למשל עבור קבלת הטבות מסוימות, עבור מענקים, עבור תיאומי מס וכן הלאה.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן