הבירוקרטיה היא חלק בלתי נפרד מניהול עסק ומהתנהלות כאזרחים, כאשר הטפסים הם מרכיב מהותי בהתגשמות המעשית של הבירוקרטיה הישראלית – בטח שמבחינת רשות המיסים. אף אחד לא אוהב אותם, אך הם הכרח של ממש ואי אפשר להתנהל ולנהל בלעדיהם, לכן ראוי שתכירו את הטפסים הרלוונטיים והמרכזיים מול רשויות המס השונות.

טופס 5329 – הטופס שאף אחד לא רוצה לקבל…

זהו אחד הטפסים החשובים והמרכזיים של רשות המיסים, טופס שאף אחד לא רוצה לקבל כי הוא לרוב מגיע עם משמעויות חשובות. הטופס הוא דו"ח פרטים אישיים והצהרה על כל מקורות ההכנסה בישראל ובחו"ל. רשמית, טופס 5329 יכול להיות מוגש ע"י כל ישראלי שרוצה לפתוח תיק ולדווח בו על הכנסות – בתור עצמאים, עסק המעסיק עובדים, עסק המשכיר נכס וכו', כמו גם כל מי שפקודת מס הכנסה דורשת ממנו הגשת הטופס. בפועל, במקרים רבים קבלת בקשה למילוי והגשת טופס 5329, משמעותה שרשות המיסים חושדת בכם לגבי העלמת מס ורוצה לברר ולאתר את מקורות ההכנסה שלכם, כחלק ממהלך חקירתי כולל.

בטופס זה על המגיש לפרט את כל פרטיו האישיים (במבנה של משק בית, כך שכולל בן/בת הזוג) ואת כל מקורות ההכנסה שלו, בישראל ובחו"ל. כך המדינה יכולה להצליב את הנתונים אם נתונים אחרים שברשותה ולנסות לאתר נכסים ומקורות הכנסה חייבים במס שלא דווחו או אינם מדווחים ע"י הנישום. חשוב להתייחס לטופס ברצינות ולמלאו בצורה מקיפה ומלאה – זכרו שלמדינה יש גם מקורות מידע אחרים, כולל מגופים עסקיים וממשלתיים בחו"ל.

שימו לב, מרגע שקיבלתם בקשה להגשת טופס 5329, רשות המיסים מתייחסת למקרה שלכם ככזה שכבר נמצא בהליכי חקירת מס, כך שאי אפשר למשל להגיש בקשה להליך גילוי מרצון (באשר קיים נוהל גילוי מרצון תקף לאותה תקופה).

דיווחים שנתיים – טפסים לחברות ולעצמאים

 • טופס 1214 דו"ח שנתי של חברות: טופס 1214 הוא הדו"ח השנתי על הכנסות עבור חברות, טופס מקיף ועמוס בפרטים ונתונים שצריך להיות חתום ע"י המנהל של החברה ורו"ח. בטופס מרוכזים כל הכנסות העסק לאותה שנת מס, מיסים שכבר שולמו, ניכויים, זיכויים וכיוצא באלו. הטופס מוגש באופן מקוון.
 • טופס 1301 דו"ח שנתי לעצמאים: הדיווח השנתי על הכנסות מעסק עבור עצמאים, כולל פירוט מלא של הכנסות בן/בת הזוג של הנישום. פירוט מלא של הכנסות מעסק ועבודה כשכיר (אם יש כזו), ניכויים, זיכויים, מקדמות מס, הפרשות פנסיוניות, רווחי הון וכן הלאה. לפי דו"ח זה נקבעת שומת המס השנתית של העצמאי. אם רלוונטי, יש להגיש גם נספחי רווחי הון, למשל באמצעות טופס 1322 נספח לדו"ח השנתי.

טפסי רשות המיסים בנוגע לקורונה

מגיפת הקורונה שפקדה את ישראל והעולם במהלך השנים 2020-2022 (כחלוקה כרונולוגית סכמתית ומאוד כללית) גרמה לקשיים כלכליים מהותיים על עסקים, עצמאיים ושכירים רבים בישראל. לכן, המדינה הפעילה מגוון תכניות סיוע, לעצמאיים ועסקים וגם למשל לשכירים שפוטרו מעבודתם או הוצאו לחל"ת. תכניות סיוע אלו כללו מענקים, סבסודים למיניהם והשתתפות המדינה בהוצאות עסקיות, מה שגורר כמובן הרבה טפסים ובירוקרטיה – גם להגשת בקשה לסיוע וגם לאחר מכן בדיווחים על ההכנסות הללו ועבור חלק מהאנשים גם החזר של מענקים לאחר חישוב הכנסות שנתי. כמה דוגמאות לטפסים רלוונטיים מול רשות המיסים בהקשר לקורונה הם:

 • הגשת בקשות לפעימות השונות שניתנו בהן מענקי קורונה לעסקים – לפי ירידה במחזור הכנסות לעומת שנים קודמות וכיוצא באלו.
 • הגשת בקשה למענק סיוע בעקבות גן תחלואת זן האומיקרון (2022).
 • הגשת בקשה למענק הוצאות לעסק קטן.
 • בקשת מענק נוסף עקב פגיעה מתמשכת בפעילות העסקית כתוצאה ממגפת הקורונה.
 • בקשה למענק לעצמאים ובעלי שליטה.

 

מס הכנסה טפסים להגשה

צרכים להגיש טופס לרשויות המס? הכירו את הטפסים הכי שימושיים.

טפסי מס רלוונטיים וחשובים נוספים

טופס 116 לתיאום מס: אדם שיש לו הכנסות מעבודה מכמה מקורות, יכול לבקש מרשות המיסים לערוך לו תיאום מס. הליך המיועד למנוע תשלום עודף מס בגלל מיסוי נפרד של כל מקור הכנסה מעבודה. תיאום המס צריך להיות מבוצע במהלך שנת המס הרלוונטית ולא לאחריה. מומלץ לבצע תיאום מס גם מול ביטוח לאומי כדי למנוע עודפי גבייה.

טופס ייפוי כוח (2279/א1):  כדי שגורם מייצג ינהל את ענייניכם מול רשות המיסים – עו"ד מיסים, רואה חשבון למשל – יש להגיש לרשות המיסים טופס בקשה לייפוי כוח עבור ייצוג ראשי, עם הפרטים הרלוונטיים של מגיש הבקשה והגורם המייצג.

טופס 135 בקשה להחזר מס: טופס בקשה להחזר מס המיועד לשכירים המקבלים תלוש שכר ואינם מגישים דו"ח שנתי לעצמאים (טופס 1301). יש מקרים בהם שכיר מחויב במס עודף, מסיבות כאלו ואחרות, למשל שגיאות רישום או שינויים במצב האישי שלא עודכנו בתלוש. טופס 135 מאפשר לתקן את הטעות ולקבל חזרה את המס העודף שנגבה.

טופס 106 לשכירים: טופס שכל שכיר אמור לקבל מדי שנה ממעסיקו, מתקבל לרוב בסביבות חודש מרץ של שנת המס העוקבת ומתייחס לשנת המס הקודמת. טופס 106 מפרט את כלל ההכנסות מעבודה של אותו שכיר עבור אותו מעסיק, כולל כל סוגי הכנסה, כל ההפרשות הפנסיוניות והסוציאליות וכמובן כל הורדות המס לאותו עובד. הטופס הוא סיכום פיננסי עבור השכיר לשנת מס ספציפית. חשוב שכל מעסיק ינפק טופס כזה וחשוב שכל שכיר יוודא קבלת טופס 106.

טופס 1219 הצהרת הון פרטית:  בניגוד לטופס 5329, בקשה להצהרת הגשת הון היא שגרתית ונעשית עבור כל עוסק מעת לעת, כך שאין צורך להילחץ. זהו טופס שצריך לכלול פירוט על נכסים והון של מגיש הבקשה, כאשר מדובר למעשה על מגוון די רחב של דברים המוגדרים נכסים והון, מהמובן מאליו (נדל"ן, חשבונות בנק וכו') ועד פחות מובן מאליו (רכבים, הלוואות ושאר רכוש יקר ערך). רשמית, הצהרת הון כוללת פירוט של כל הנכסים, הכסף וההתחייבויות הפיננסיות של המגיש לנקודת זמן מסוימת ומוגדרת.

טופס 1516 בקשה לפטור ממס לנכים: טופס בקשה לפטור מתשלום מס, מיועד לנכים עם דרגת נכות של 90% או גבוה מכך, יש למלא פרטים אישיים וכמו כן לצרף פרוטוקול של ועדה רפואית ותלוש שכר אחרון למגיש שהוא שכיר.

 

לצד טפסים אלו שניתנו כאן כדוגמאות, יש עוד באמת אינספור טפסים של רשות המיסים, למשל:

מס הכנסה – טפסים הנוגעים לחישובי מס הכנסה לשכירים או עצמאיים, בהקשר למצב אישי, הודעות של מעבידים, שינויים, בקשות לשינויים וכיוצא באלו

מע"מ – טפסים לעוסקים החייבים בדיווח למע"מ, במגוון נושאים ומקרים.

מיסוי מקרקעין – טפסי בקשות מיוחדות לגבי מיסי מקרקעין, טפסי תשלום מס שבח או מס קנייה, טפסים הנוגעים לשומת מס מקרקעין שנקבעה לאדם או גוף עסקי וכן הלאה.

מכס – טפסי שחרור ממכס, טפסי תשלום עלויות מכס, טפסים עם בקשות ומסמכים לגבי הליכי מכס של משלוח או סחורה וכו'.

יש גם טפסים לגבי מס קנייה, טפסי מס בלו על דלק ובפועל ישנם עוד ממש מאות טפסים של רשות המיסים המיועדים לעסקים, לעצמאים, שכירים לאנשים פרטיים ועבור מקרים ספציפיים בנושאי מיסוי מגוונים. לכל מקרה הטפסים הרלוונטיים עבורו ואת הדרך האופטימאלית למלא ולהגיש את אותם, כך שבהחלט יש הצדקה לייעוץ וליווי של עו"ד מיסים ורואה חשבון לגבי רבים מטפסים אלו, עבור עסקים ופרטיים כאחד.

  השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

  דילוג לתוכן