מציאות המיסוי השתנתה מהותית בישראל, כאשר כיום האכיפה והרגולציה מקיפות ומוקפדות יותר ורשות המיסים מיישמת משמעותית יותר מהלכים כדי לוודא שעסקים, מכל הסוגים ובכל הגדלים, ישלמו מס אמת. אחד האלמנטים שהכי התהדקו מבחינת פיקוח, בקרה ואכיפה הוא ניהול ספרים, פקידי השומה ואנשי רשות המיסים נמצאים במגמה ברורה של תגבור אכיפה בנוגע לניהול ספרים תקין, מדויק ובהתאם להוראות הכלליות והפרטניות לכל סוג עסק ועוסק. במקרים חמורים של ניהול ספרי חשבונות לא תקין ו/או לא כחוק, ניתן להגיע למצב של פסילת ספרים – החלטה שיפוטית בעלת השלכות ומשמעויות פוטנציאליות שליליות.

פסילת ספרים יכולה להגיע יחד עם חקירה וכתב אישום לגבי ביצוע עבירות מס למיניהן, והיא יכולה להגיע גם ללא הליכים פליליים בגין עבירות מס. בכל מקרה שהוא ובכל סוג או סיבה של פסילת ספרי החשבונות של עסק או עוסק, זהו מצב שעדיף שלא להגיע אליו, כאשר אם כבר הגעתם אליו, חשוב מאוד להיעזר בליווי וייצוג של עו"ד מיסים מומחה, כמה שיותר מוקדם בתהליך, כדי לצמצם סיכונים ולשפר את הסיכוי לצאת מהסיפור באזהרה בלבד וללא פסילה מלאה או חלילה הליכים פליליים. 

מה זה אומר בפועל אם פסלו לך את ספרי העסק?

מיד ניכנס לעומק ונסביר מתי ולמה פוסלים ספרים של עסק או עוסק, אך ראשית נפרט מה המשמעות בפועל עבורכם אם קיבלתם החלטה על פסילת ספרים. בדרך כלל, במקרה של פסילת ספרי החשבונות של העסק, רשות המיסים למעשה אומרת כי חשבונות העסק לא נוהלו כהלכה, מה שהוביל לקביעת שומות מס לא מדויקות ולא נכונות. לכן המשמעות הראשונה של פסילת הספרים היא הוצאת שומת מס חדשה לעסק, לפי מנגנון הנקרא "מיטב השפיטה", קרי ללא קשר לדיווחים התקופתיים של העסק וספרי החשבונות שניהל בתקופות הרלוונטיות הנמצאות בנידון. שומה לפי מיטב השפיטה יכולה למשל לדרוש תוספת תשלום מס של 20% מההכנסה, מעבר למס שכבר שולם, לתקופה המדוברת. 

היבט מעשי נוסף של פסילת ספרים יכול בהחלט להיות הטלת קנס מנהלי בגין ניהול ספרים לא תקין או שלא כדין, קנס שיכול להגיע ל-1% מסך מחזור ההכנסות של העסק. בנוסף, אפשר להטיל סנקציה המגדירה שהעסק לא יוכל לנכות הוצאות, הפסדים, הוצאות על תשלומי ריבית או פחת ואף יאסר קיזוז הפסדים משנים קודמות. כך שהמשמעות המעשית המלאה יכולה להיות יקרה מאוד מבחינה כלכלית ואף יקרה מאוד אישית במקרה של הליכים פליליים בגין עבירות מס – ייצוג איכותי וחכם של עו"ד מיסוי הוא לכן ממש בגדר חובה במקרים אלו.

אם אתם שואלים את עצמכם מה לגבי הליכים חקירתיים ופליליים לגבי העלמות מס במקרה של פסילת הספרים, זו אכן שאלה טובה וחשובה. ניהול ספרים שלא כדין לא מחייב שבוצעו עבירות מס מהותיות או שהניהול הלא תקין בוצע מתוך כוונה להעלים מס. אבל, היום רשות המיסים נוהגת במקרים רבים לפי כלל כי פוסלים תא ספרי העסק אם לצד אי ניהול ספרים כדין פרטי המקרה מצביעים גם על ניסיון לבצע העלמת מס. למרות זאת, יש מקרים בהם מתבצעת רק פסילת ספרים ומוטל קנס, ללא הליכים לגבי העלמת מס. כך יש גם מקרים המסתיימים באזהרה בלבד ולא בפסילה מלאה של ספרי העסק. 

סוגים ומקרים כלליים של פסילת ספרים

פקודת מס הכנסה והוראות ניהול פנקסי חשבונות (הנוגעות גם למע"מ וגם למס הכנסה) מגדירות שני סוגים של פסילת ספרים לעסק או עוסק. 

  • פסילה בגלל אי ציות מהותי להוראות ניהול הספרים של עסק בהגדרה מסוימת.
  • פסילה בגלל אי רישום של תקבול שהעסק קיבל מלקוח – כאשר רשויות המס לא שוכנעו שהייתה סיבה מוצדקת לאי רישום התקבול.

ישנן טענות שונות כנגד ההחלטה לפסול את ספריו של עסק, למשל הסבר מספק מדוע לא נרשם התקבול או הוכחה כי כלל לא היה תקבול שהצריך רישום. פסילת ספרים מתבצעת רק לאחר שימוע מתאים, כאשר השימוע הוא בגדר זכות ולא חובה – מן הסתם מומלץ להגיע לשימוע, מוכנים, עם כל הנתונים ובליווי משפטי מתאים. גם אם השימוע לא צלח והוחלט על פסילת ספרים, ניתן להגיש ערעור ולנסות לשפר את ההחלטה מבחינת הנישום, שוב בליווי עו"ד מיסוי. 

 

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן