בדיוק כמו שיחידים משלמים מס הכנסה ומיסים נוספים לרשויות המס של המדינה, כך גם חברות ותאגידים שונים חייבים במיסוי, כאשר לשם כך קיים הנושא הרחב והמורכב של חוקי מס חברות ותאגידים. בישראל, כמו גם ברוב מדינות העולם (למעט מקלטי מס וחברות Off-Shore) מיסוי של חברות ותאגידים הוא חלק בלתי נפרד מהתנהלות עסקית במשק כלכלי. באופן כללי חוקי מס חברות ותאגידים בישראל נוגעים למיסוי ישיר על גופים עסקיים, כאשר שיעורי המיסוי הינם אחידים אך ניתן ליהנות מהטבות מס במסגרת תנאים מסוימים.

מס חברות בישראל

כאשר מדובר על חוקי מס חברות ותאגידים, הכוונה היא בעיקר למס החברות. מס החברות הוא עבור תאגידים מה שמס ההכנסה האישי הוא עבור יחידים, שכירים ועצמאים שאינם מאוגדים כחברה או תאגיד. חלק ממהות ההתאגדות של גוף עסקי כחברה בע"מ או תאגיד רשום נוגע להפרדה משפטית ופיננסית בין בעלי החברה/התאגיד לבין הגוף העסקי עצמו – לכן זה מתבקש והגיוני לחלוטין שייגבה מחברה מס, ללא קשר למיסוי שנגבה מבעלי המניות ויתר בעלי העניין בחברה.  

שיעור מס החברות בישראל עומד, נכון לתחילת שנת 2020, על שיעור של 23%. זהו שיעור נמוך יחסית אשר הגיע לאחר כמה שנים של הורדת שיעור המס. מס חברות מחושב ונגבה לפי הרווח של החברה, ולא לפי כלל מחזור ההכנסות שלה. כך שכאשר חברה נמצאת במצב הפסדי, היא לא תשלם בפועל מס עבור אותה שנת מס. 

מס החברות משולם על פי רוב באופן חודשי, במודל של מקדמות מס, כאשר רואי החשבון של חברה רואים כמה החברה הכניסה/הרוויחה באותו חודש ומשלמים לרשות המיסים מקדמת מס חברות בהתאם לנתונים. לאחר סיום שנת המס, מוגש הדו"ח הכספי של החברה ונקבע חישוב המס המלא והסופי לאותה שנת מס (שומת המס). חישוב שומת המס לחברה או תאגיד לאחר הגשת כל נתוני שנת המס מייצרים מצב בו על החברה לשלם עוד סכום כדי להגיע לחבות המס המלאה שלה או לחלופין לקבל מהמדינה החזר מס אם שילמה יותר מדי דרך המקדמות. מבחינת החוק עצמו, מס החברות נגבה במסגרת הגדרות פקודת מס הכנסה.

מיסוי חברות – מס דיבידנדים על תאגידים

למרות שמס החברות הוא מס התאגידים המרכזי במשק הישראלי, הוא אינו היחיד. כך למשל קיים גם מס על קבלת דיבידנד (בחלק מהמקרים). רווח שהחברה מחלקת לבעלי המניות שלה הוא דיבידנד – כסף שהחברה מוציאה מהרווחים שלה ומעבירה אותו החוצה מהחברה, לבעלי המניות הרשומים שלה ולפי אחוזי האחזקה בחברה. זוהי כמובן הכנסה עסקית ישירה ולכן היא חייבת בתשלום מס. כאשר חברה מחלקת דיבידנד לבעלי מניות שהם אנשים פרטיים, מקבלי הדיבידנד מחויבים בתשלום המס (בשיעור של 25% או 30%). במקרה בו חברה מחלקת דיבידנד לחברה אחרת, המצב מורכב יותר. אם חברה מחלקת דיבידנד לחברה "רגילה", אין חבות מס, אך אם הדיבידנד מחולק לחברה המוגדרת "מפעל מאושר" או "מפעל מוטב", יש חבות מס של 20%. 

הטבות במס חברות

אמנם שיעור מס החברות בישראל הוא אחיד ועומד כאמור על 23%, אך ישנם מקרים מסוימים המאפשרים לחברה או תאגיד ליהנות מהטבות מס, חלקן מפליגות במיוחד. הטבות המס מיועדות למשוך השקעות ולעודד פעילות עסקית שהמדינה מבקשת לפתח – למשל יצירת מקומות עבודה, הקמת עסקים בפריפריה, פעילות ייצוא, כניסה לתחומי פעילות המוגדרים אסטרטגיים או חשובים למשק וכיוצא באלו. הטבת מס אלו יכולות להוריד את שיעור מס החברות שעל חברה לשלם לאחוזים נמוכים בהרבה מאותם 23%. 

בנוסף להטבות מס שמהמדינה מציעה לחברות ותאגידים, באמצעות תכנון מס חכם, מותאם אישית ומקיף ניתן לא אחת להקטין את חבות המס של חברה ולייעל מאוד את כל תחום המיסוי בחברה. תכנון מס כזה נעשה מן הסתם במסגרת מלאה של החוק ובתיאום מלא בין היבטים של חוקי מס חברות ותאגידים לבין היבטים של מע"מ, מיסוי בינלאומי, ניהול עסקי מושכל ומרכיבים רלוונטיים נוספים.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן