למבנה תאגידי ומשפטי של חברה בע"מ יש יתרונות רבים מבחינת מיסוי, אחריות משפטית, אפשרויות עסקיות וכלכליות וכן הלאה. אך כמובן שגם חברות ותאגידים נדרשים לשלם מס למדינה – בישראל אחד המיסים המרכזיים עבור חברות ותאגידים הוא מס חברות. עו"ד מיסים קרן שקד מסבירה על המס החשוב הזה וגם כיצד ניתן להתנהל איתו בחכמה ולחסוך.

 

בדיוק כמו שיחידים משלמים מס הכנסה ומיסים נוספים לרשויות המס של המדינה, כך גם חברות ותאגידים שונים חייבים במיסוי, כאשר לשם כך קיים הנושא הרחב והמורכב של חוקי מס חברות ותאגידים. בישראל, כמו גם ברוב מדינות העולם (למעט מיעוט, הולך ונכחד, של מקלטי מס וחברות Off-Shore) מיסוי של חברות ותאגידים הוא חלק בלתי נפרד מהתנהלות עסקית במשק כלכלי מודרני ותקין, באופן כללי הוא נוגע למיסוי ישיר על גופים עסקיים, כאשר שיעורי המיסוי הינם אחידים אך ניתן ליהנות מהטבות מס במסגרת תנאים מסוימים ותכנוני מס לגיטימיים.

 

credits: iStock.com/Violka08

מס חברות בישראל

מה זה מס חברות?

הכוונה היא בעיקר למס החברות. מס החברות הוא עבור תאגידים מה שמס ההכנסה האישי הוא עבור יחידים, שכירים ועצמאים שאינם מאוגדים כחברה או תאגיד. מיסוי חברות הוא נטל המס המוטל על ידי המדינה על מכלול ההכנסות החייבות במס של תאגידים רשומים (מה שבפועל כולל חברות בע"מ וגם צורות התאגדות נוספות).

למונח "הכנסות חייבות" יש כמובן משמעות גדולה בהקשר לסכום מס החברות המשולם בפועל והכוונה היא, באופן כללי ולרוב, היא שהמס מוטל על רווחים של חברה או תאגיד. פרט חשוב הוא שמס חברות בישראל הינו נפרד לגמרי מהמיסוי הפרטי על אנשים, כך חברה יכולה להידרש לשלם מיסוי חברות ובהמשך בעל מניות של אותה חברה ישלם מס רווח הון או מס הכנסה על כספים שקיבל מאותה חברה.

חלק ממהות ההתאגדות של גוף עסקי כחברה בע"מ או תאגיד רשום נוגע להפרדה משפטית ופיננסית בין בעלי החברה/התאגיד לבין הגוף העסקי עצמו – לכן זה מתבקש והגיוני לחלוטין שייגבה מחברה מס, ללא קשר למיסוי שנגבה מבעלי המניות ויתר בעלי העניין בחברה.

מבחינת המשמעות של מיסוי חברות במשק הישראלי, מדובר על נדבך משמעותי וחשוב מאוד בהכנסות המדינה ממיסים וממבנה התקציב השנתי של הממשלה.

 

שיעור מס החברות בישראל

שיעור מס חברות בישראל עומד, נכון לתחילת שנת 2024, על שיעור של 23%. זהו שיעור נמוך יחסית אשר הגיע לאחר כמה שנים של הורדת שיעור המס ומחושב ונגבה לפי הרווח של החברה, ולא לפי כלל מחזור ההכנסות שלה. כך שכאשר חברה נמצאת במצב הפסדי, היא לא תשלם בפועל מס עבור אותה שנת מס.

נציין כי שיעור מס חברות הוא שיעור אחיד על כל החברות בע"מ, אין קשר לגודל החברה, למחזור הכנסות או לשווי הרווחים. ניתן, במצבים מסוימים, לקבל הפחתה (קבועה או זמנית) של חבות אחוז מס החברות שנגבה על רווחים של חברה כזו או אחרת – למשל פעילות עסקית באזור עדיפות לאומית, הקמת מפעל גדול, פעילות בתחום מועדף ונתמך או רישום תאגידי מיוחד כגון חברת בית, חברה משפחתית או אגודה שיתופית חקלאית.

 

credits: iStock.com/Avosb

 

תשלומי מס חברות בישראל

בגדול, תשלום מס החברות בישראל מבוצע לפי חישוב שנתי של רווחי החברה ובמסגרת הגשת הדו"חות השנתיים המקיפים שכל חברה נדרשת להפיק ולהגיש. למרות שהחישוב הסופי של שומת המס הוא שנתי, מס החברות משולם על פי רוב באופן חודשי, במודל של מקדמות מס, כאשר רואי החשבון של חברה רואים כמה החברה הכניסה/הרוויחה באותו חודש ומשלמים לרשות המיסים מקדמה בהתאם לנתונים.

לאחר סיום שנת המס, מוגש הדו"ח הכספי של החברה ונקבע חישוב המס המלא והסופי לאותה שנת מס (שומת המס). חישוב שומת המס לחברה או תאגיד לאחר הגשת כל נתוני שנת המס מייצרים מצב בו על החברה לשלם עוד סכום כדי להגיע לחבות המס המלאה שלה, או לחלופין לקבל מהמדינה החזר מס אם שילמה יותר מדי דרך המקדמות. מבחינת החוק עצמו, מס החברות נגבה במסגרת הגדרות פקודת מס הכנסה.

 

מיסוי חברות – מס דיבידנדים על תאגידים

למרות שמס החברות הוא מס התאגידים המרכזי במשק הישראלי, הוא אינו היחיד. כך למשל קיים גם מס על קבלת דיבידנד (בחלק מהמקרים). רווח שהחברה מחלקת לבעלי המניות שלה הוא דיבידנד – כסף שהחברה מוציאה מהרווחים שלה ומעבירה אותו החוצה מהחברה, לבעלי המניות הרשומים שלה ולפי אחוזי האחזקה בחברה. זוהי כמובן הכנסה עסקית ישירה ולכן היא חייבת בתשלום מס.

כאשר חברה מחלקת דיבידנד לבעלי מניות שהם אנשים פרטיים, מקבלי הדיבידנד מחויבים בתשלום המס (בשיעור של 25% או 30% – מס רווח הון או מיסוי דיבידנד).

במקרה בו חברה מחלקת דיבידנד לחברה אחרת, למשל חברה אם או חברה עליונה מבחינת השרשור התאגידי, המצב מורכב יותר. אם חברה מחלקת דיבידנד לחברה "רגילה", אין חבות מס, אך אם הדיבידנד מחולק לחברה המוגדרת "מפעל מאושר" או "מפעל מוטב", יש חבות מס של 20%.

 

הטבות במס חברות

אמנם שיעור מס החברות בישראל הוא אחיד ועומד כאמור על 23%, אך ישנם מקרים מסוימים המאפשרים לחברה או תאגיד ליהנות מהטבות מס, חלקן מפליגות במיוחד. הטבות המס מיועדות למשוך השקעות ולעודד פעילות עסקית שהמדינה מבקשת לפתח – למשל יצירת מקומות עבודה, הקמת עסקים בפריפריה, פעילות ייצוא, כניסה לתחומי פעילות המוגדרים אסטרטגיים או חשובים למשק וכיוצא באלו. הטבת מס אלו יכולות להוריד את שיעור מס החברות שעל חברה לשלם לאחוזים נמוכים בהרבה מאותם 23%.

כאמור, חברות המקבלות הטבות מס כוללות למשל חברות הפעילות בפריפריה, חברות הפועלות בתחומים מועדפים שהמדינה מבקשת לעודד כמו הייטק ומפעלי ייצור מתקדמים (ראו הטבות המס של חברת אינטל) ותאגידים מיוחדים כמו קיבוצים, מושבים, חברות בית, חברות משפחתיות.

 

credits: iStock.com/utah778

 

 הדרך לחסוך במיסוי חברות!

בנוסף להטבות מס שמהמדינה מציעה לחברות ותאגידים, באמצעות תכנון מס חכם, מותאם אישית ומקיף ניתן לא אחת להקטין את חבות המס של חברה ולייעל מאוד את כל תחום המיסוי בחברה. תכנון מס כזה נעשה מן הסתם במסגרת מלאה של החוק ובתיאום מלא בין היבטים של חוקי מס חברות ותאגידים לבין היבטים של מע"מ, מיסוי בינלאומי, ניהול עסקי מושכל ומרכיבים רלוונטיים נוספים. לצורך כך צריך ליווי, ייעוץ וניהול של גורם בעל מומחיות במיסוי – לא אחת גם בישראל וגם מיסוי תאגידי בינלאומי – המומחיות שמשרד עו"ד קרן שקד מציע!

טיפים והצעות כלליות להתנהלות מיסוי נכונה וחיסכון במס החברות כוללים למשל:

  • ניהול מושכל וחכם של תזמון הוצאות של החברה, למשל בשנה של רווחים גבוהים.
  • ניהול חכם ומדויק של מדיניות חלוקת דיבידנד.
  • השקעה כלכלית במחקר ופיתוח.
  • לתאגידים עם פעילות עסקית בינלאומית – רישום תאגידי חכם בחו"ל ובארץ, תכנוני מס גלובליים, ניהול פיננסי חכם בארץ ובחו"ל ומגוון היבטים של תכנוני מס בינלאומיים – עם או בלי חברות off-shore במקלטי מס לגיטימיים וכמובן שכל הזמן עם דיווח תקין וחוקי לרשויות המס.

 

החזר מס חברות

כפי שהוסבר בקצרה קודם, לרוב תשלום מס החברות מבוצע בצורת מקדמות חודשיות המשולמות בכל חודש לרשות המיסים לפי תחשיבים חשבונאיים. אך חישוב שומת מס החברות לכל חברה ותאגיד היא לפי בסיס שנתי, כך שבהחלט יש מצבים רבים בהם חברה למעשה שילמה יותר מדי מס דרך המקדמות, אך בחישוב שנתי הרוויחה פחות מהצפוי. במצבים אלו מבוצע תהליך מיסוי וחשבונאי של החזר מס חברות – כאשר המדינה מעבירה לחברה בחזרה חלק מהמס ששילמה בעודף, כולל תוספות ריבית והצמדה אם אלו רלוונטיות.

כמובן שלא תמיד נושא זה עובר חלק או אוטומטית ולכן גם בהקשר זה יש לא אחת צורך בליווי וייצוג של עורך דין מיסים להתנהלות נכונה ויעילה כלכלית מול רשויות המס.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן