אף אחד לא "אוהב" לשלם מיסים ובהינתן הכלים הלגיטימיים המתאימים, רובינו, ברוב המצבים, היינו עושים צעדים, חוקיים ושקופים, כדי לצמצם את חבות המס שלנו. אך כאשר זה נעשה באופן לא חוקי, לא שקוף וכנגד לכללים ולחוקי המס של המדינה, מדובר כבר על העלמת מס, אשר מוגדרת עבירה פלילית ולכן חוק העונשין בהחלט רלוונטי במקרים אלו. מה המשמעות של העלמת מס בהקשר לחוק העונשין, כיצד מסווגות עבירות של העלמות מס ומה הענישה הפוטנציאלית? בהחלט שאלות חשובות למצב משפטי, אישי ופלילי לא נעים כלל ועיקר.

 

מהן העבירות העלמת מס לפי חוק העונשין?

תכנוני מס והתנהלות חשבונאית וכלכלית במסגרת חוקי המדינה והתקנות הרלוונטיות כדי לצמצם את חבות המס של אדם או עסק, הינם לגיטימיים, מקובלים ומהווים מרכיב מהותי – גם אם מורכב לעיתים – בהתנהלות פיננסית נבונה. אך כאשר נישום – אדם או עסק – מבצעים פעולות ממשיות לצמצום חבות המס באופן שאינו חוקי ואינו תואם להגדרות ולתקנות, הוא נכנס כבר לטריטוריה של עבירות מס ואישומים פליליים בהעלמת מס.

העבירות היכולות להיכלל תחת הקטגוריה של העלמות מס כוללות למשל, את הדוגמאות הנפוצות הבאות:

 • הפקת חשבוניות פיקטיביות בגין הוצאות שבפועל לא היו או שנופחו – כדי להפחית את הרווח וכך את חבות המס.
 • העלמת הכנסות, אי רישום תקין של הכנסות ואי דיווח מלא ואמיתי לגבי הכנסות הנישום – מוביל להכנסה מדווחת קטנה יותר וכך גם לחבות מס נמוכה יותר.
 • דיווח על הוצאות פרטיות כעל הוצאות עסקיות כדי להקטין את חבות המס של העסק.
 • הנאה כלכלית מהטבות מס, אשר ניתנו לפי דיווחים שקריים, לפי התחזות ושאר נתונים שאינם אמת שהועברו לרשות המיסים.
 • החזקת נכסים והון בחו"ל וקבלת הכנסות מאותם נכסים ואי דיווח על ההכנסות לרשות המיסים.

 

מהו חוק העונשין?

לאחר שהבהרנו אילו עבירות מס נחשבות ומוגדרות העלמת מס, נסביר בקצרה מהו חוק העונשין שלגביו אנו דנים כאן ושואלים מה הוא אומר לגבי עבירות של העלמת מס.

חוק העונשין הישראלי הוא מעמודי התווך של המשפט הישראלי, הכולל מעל 500 סעיפים ומפרט את עקרונות המשפט הפלילי, את סוגי ומהות העבירות הפליליות וגם את העונשים הפוטנציאליים המוגדרים כאפשריים ורלוונטיים לסוגי עבירות שונים. החוק מאוד מקיף, מורכב וסבוך ומתייחס בצורה פרטנית לסוגי עבירות שונים.

בחוק העונשין יש סיווג של עבירות פליליות גם לפי מהות העבירה וכיצד היא פוגעת במדינה ו/או בציבור אך גם לפי דרגת החומרה שלהן – דרגת חומרה אשר משפיעה ישירות על הענישה הפוטנציאלית שהחוק מאפשר ומגדיר.

 • עבירות פשע: עבירות פליליות עם עונש מאסר פוטנציאלי של מעל 3 שנים.
 • עבירות עוון: עבירות עם עונש מאסר בפועל פוטנציאלי של 3 חודשים ועד 3 שנים.
 • עבירות חטא: עבירות עם עונש מירבי של 3 חודשי מאסר.

עבירות של העלמת מס יכולות להיכנס לכל אחת מהקטגוריות האלו, כאשר הלכה למעשה במקרים רבים עבירות מס פליליות נופלות לתוך הקטגוריה החמורה של עבירות פשע, עם עונשי מאסר מקסימליות של 5-7 שנים. בתוך חוקי המס, קיים סיווג של עבירות מס מהותיות ועבירות מס טכניות, לסוג הראשון רף ענישה גבוה יותר ולסוג השני רף ענישה נמוך יותר

 

מה אומר חוק העונשין לגבי עבירות של העלמת מס?

בהקשר הישיר של העלמת מס וחוק העונשין, החוק מגדיר כאמור סוגי עבירות ואפשרויות ענישה רלוונטיות לסוגי עבירות שונים, כאשר בנוסף כמובן שלמערכת המשפט יש את המקום והאפשרות לשיקול דעת וגזירת גזר דין קל יותר מהמקסימום הנקבע בחוק העונשין לסוגי עבירות מסוימות. בהחלט קיימת מגמה מסוימת מצד מערכת המשפט בשנים האחרונות, להחמיר את הענישה על עברייני מס ומעלימי מס.

אם מדובר על עבירת העלמת מס ולא מושג הסדר כופר או פשרה אחרת מול רשות המיסים ופרקליטות מיסוי וכלכלה, עבירות אלו יסווגו רבות כ"פשע" ולכן העונש המירבי עליהן הוא עד 5 שנות מאסר בפועל, כאשר במקרים חמורים ומיוחדים רף הענישה העליון הוא 7 שנים. בנוסף, לצד עונשי מאסר ולעיתים תשלומי קנסות גבוהים, להרשעה בעבירות של העלמת מס מתלווה גם הרישום הפלילי עבור אותו אדם שהורשע בדין.

  השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

  דילוג לתוכן