שכירים משלמים מס הכנסה בכל חודש דרך תלוש השכר שלהם, מסמך רשמי המפרט את כל ההכנסות החייבות במס של אותו שכיר לאותו חודש. אך עבור עצמאים ובעלי עסקים, כמו גם בעלי נכסים מניבים אחרים, זהו אינו המצב. דו"ח שנתי למס הכנסה הוא המסמך הרשמי והמחייב לאותם בעלי עסקים ונכסים וכך רשות המיסים קובעת כמה סה"כ מס על כל נישום שכזה לשלם. במובנים רבים, הדו"ח השנתי למס הכנסה הוא "השיא" של כל ההתנהלות החשבונאית של העסק לאורך השנה. 

דו"ח שנתי למס הכנסה (טופס 1301 ליחיד/לבני זוג) צריך להיות מוגש בשנת המס העוקבת לשנה שחלפה, עקרונית עד סוף אפריל לרוב העסקים או עד סוף מאי, עם אפשרות לבקש הארכה בהגשה. ההגשה היא חובה חוקית ולא רשות, כאשר איחור בהגשה ללא קבלת ארכה יגרום אוטומטית להטלת קנסות איחור הגשה ואי הגשה תגרור גם קנסות ופוטנציאלית גם אישום בעבירות מס – כך שאין לזלזל בנושא כלל ועיקר. 

איחור משמעותי בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה או אי הגשת דו"ח יכולים להיחשב עבירת מס טכנית, מה שיגרור קנסות ובמקרים קיצוניים יותר אישום בעבירות מס. אך בניגוד לכך, דיווח שאינו אמת, מסירת מידע כוזב והעלמת הכנסות ונכסים כבר נכנסים לקטגוריה של עבירות מס מהותיות וזה יכול לגרור אישום פלילי, קנסות גבוהים ואף עונשי מאסר בפועל של 5-7 שנים במקרים חמורים. 

 

מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

כאמור, עצמאים ובעלי עסקים חייבים בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה, אך יש עוד אנשים ומקרים בהם תהיה דרישה להגשת דוח שכזה, אפילו שכירים במקרים מסוימים. לא צריך לנחש ורשות המיסים מיידעת כל גורם המחויב בהגשת הדו"ח. בנוסף, אם אתם עובדים עם גורם מייצג (רואה חשבון, יועץ מס, משרד הנהלת חשבונות, עורך דין מיסים), אותו גורם יידע אתכם לגבי חובת ההגשה. אלו כל אלו החייבים להגיש דוח שנתי לפי ההגדרות הכלליות:

 • עצמאים ובעלי עסק – עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, בעלי חברות שאינם שכירים וכו'.
 • מי שמחזיק בנכסי נדל"ן שאינם למטרת מגורים ומקבל מנכסים אלו הכנסות.
 • שכירים עם משכורות גבוהות מאוד – לפי דרישה ספציפית של רשות המיסים.
 • בעלי מניות בחברות, המחזיקים מעל 10% מהמניות בחברה אחת לפחות.
 • בעלי כספים וחשבונות בגופים פיננסיים בחו"ל.
 • אנשים המכניסים לישראל סכומי כסף גדולים מחו"ל – לפי הגדרות סכום של רשות המיסים.
 • מי שמקבל הכנסות גבוהות מריבית, לפי סכומים הנקבעים ע"י רשות המיסים.
 • בעלי מניות ו/או נכסים בשווי כולל העולה על סכום מסוים אותו מגדירה רשות המיסים. 

ברוב מוחלט של המקרים, דו"ח שנתי למס הכנסה מוגש באינטרנט ומשודר לרשות המיסים, כאשר לאחר השידור חשוב מאוד לגשת לרשות המיסים פיזית, למסור את הדו"ח המודפס עם כל המסמכים הרלוונטיים ולקבל חותמת הגשה על עותק הנשאר אצל הנישום – ללא ההגשה הפיזית הדו"ח לא ייחשב כמוגש!

 

מה צריך לכלול בדו"ח השנתי למס הכנסה?

בדיווח השנתי למס הכנסה צריך לכלול את כל ההכנסות של האדם המגיש אותו ויחד עם זאת את כל ההוצאות, תשלומי מיסים שבוצעו ושורה של פרטים אישיים. הדו"ח אמור לכלול ממש את כל ההכנסות של אותו אדם: הכנסות מעבודה, מנכסים מניבים, מהשקעות בשוק ההון, מנכסים והכנסות מחו"ל, קצבאות, שכר עבודה כשכיר, תשלומים שונים מהמדינה או מגופים רשמיים אחרים, מריבית וכן הלאה אם ישנם מקרים אחרים והכנסות נוספות. 

ככל שמבנה ההכנסות והנכסים של מגיש הדו"ח מורכב, מקיף וגדול יותר, כך מסובך יותר למלא את הדו"ח ולכלול את כל הנתונים הנדרשים והרלוונטיים. לכן במקרים אלו ובמקרים רבים אחרים, מגישי הדו"ח נעזרים בגורם מייצג האוסף את כל הנתונים, ממלא ומגיש את הדו"ח – גם כדי למנוע טעויות וגם כדי לייצר מצב – לגיטימי לגמרי – של צמצום חבות המס הסופית למינימום האפשרי במסגרת החוק. 

לאחר הגשת הדו"ח רשות המיסים בוחנת את הנתונים וקובעת את שומת המס לאותו נישום – כמה מס הכנסה עליו לשלם. שומה זו משפיעה גם על חבות התשלום לדמי ביטוח לאומי ועל אלמנטים כלכליים אחרים עבור אותו נישום. קביעת שומת המס יכולה להיות שעל מגיש הדו"ח לשלם מס בסכום מסוים או שמגיע לו החזר אם שילם יותר מדי במקדמות החודשיות. 

עו"ד מיסים הופך רלוונטי לנושא של דו"ח שנתי למס הכנסה במקרים רבים, כאשר חשוב מאוד לקבל ליווי מקצועי ואיכותי של גורם משפטי מומחה ומנוסה – באישומים על עבירות מס, בהגשת השגות שומה ועררים, בביטול קנסות גבוהים למיניהם, בתכנוני מס חכמים ורחבים ובעוד מגוון סיטואציות הקשורות לדיווח מס, עבירות מס והתנהלות מול רשות המיסים. 

  השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ
  דילוג לתוכן