בניגוד לשכירים "רגילים" המשלמים את מס ההכנסה שלהם ישירות דרך תלוש השכר החודשי, בעלי עסקים, עצמאיים ופרילאנסרים (במקרים מסוימים גם שכירים) נדרשים להגיש בכל שנה דוח שנתי למס הכנסה כדי שהם ורשות המיסים יידעו בכמה מס הם חייבים.

דוח שנתי מס הכנסה הרשמי והמחייב לאותם בעלי עסקים ולפי הפרטים הרבים המצוינים בו, רשות המיסים קובעת כמה מס כל נישום שכזה נדרש לשלם עבור אותה שנת מס. במובנים רבים, הדו"ח השנתי מהווה את "שיא" ההתנהלות הפיננסית והחשבונאית של בעל עסק לאורך השנה. באופן כללי, אחרי שפקידי מס הכנסה בודקים את הדו"ח, נעשה חישוב האם המגיש נדרש לשלם עוד מס, מעבר למקדמות שכבר שולמו או האם מגיע החזר מס בגין תשלום מקדמות עודפות.

 

פרטים בסיסיים אודות דו"ח שנתי למס הכנסה

 • נקרא גם טופס 1301 ליחיד/לבני זוג.
 • עסקים קטנים שלהם הכנסה שנתית של עד 60,000, יכולים להגיש דו"ח מקוצר ופשוט יותר.
 • כיום, בעלי עסק שהם יחידים ונישומים שהם עצמאים/פרילאנסרים מגישים דו"חות שנתיים באופן מקוון.
 • רשות המיסים מציעה הדרכה וסיוע במילוי, בדר"כ בסביבות אפריל-מאי, במשרדי רשויות המס.
 • במקרה של יחיד הנדרש לבצע הגשת דוח שנתי למס הכנסה יש בן/בת זוג רשמי/ת ומוכר/ת, הדו"ח צריך לכלול את פרטי ההכנסות ונתונים פיננסיים של כל משק הבית.

ככל שמבנה ההכנסות והנכסים של מגיש הדו"ח מורכב, מקיף וגדול יותר, כך מסובך יותר למלא את הדו"ח ולכלול את כל הנתונים הנדרשים והרלוונטיים. לכן במקרים אלו ובמקרים רבים אחרים, מגישי הדו"ח נעזרים בגורם מייצג (רו"ח או יועץ מס) האוסף את כל הנתונים, ממלא ומגיש את הדו"ח, זאת גם כדי למנוע טעויות וגם כדי לייצר מצב – לגיטימי לגמרי – של צמצום חבות המס הסופית למינימום האפשרי במסגרת החוק.

לאחר הגשת הדו"ח רשות המיסים בוחנת את הנתונים וקובעת את שומת המס לאותו נישום – כמה מס הכנסה עליו לשלם. שומה זו משפיעה גם על חבות התשלום לדמי ביטוח לאומי ועל אלמנטים כלכליים אחרים עבור אותו נישום. קביעת שומת המס יכולה להיות שעל מגיש הדו"ח לשלם מס בסכום מסוים או שמגיע לו החזר אם שילם יותר מדי במקדמות החודשיות

 

חשוב לא להזניח ולהגיש את הדו"ח בזמן!

דוח שנתי מס הכנסה צריך להיות מוגש בשנת המס העוקבת לשנה שחלפה, עקרונית עד סוף אפריל לרוב העסקים או עד סוף מאי, עם אפשרות לבקש הארכה בהגשה. עבור עסקים/נישומים הנדרשים לכך, ההגשה היא כמובן חובה ואינה רשות. איחור בהגשה ללא קבלת ארכה יגרום, אוטומטית, להטלת קנס איחור ואי הגשה יכולה ליצור סיבוכים נוספים וחמורים יותר – כך שאין לזלזל בנושא כלל ועיקר.

נרחיב, איחור משמעותי בהגשת הדוח או אי הגשת דו"ח בכלל, יכולים להיחשב עבירת מס טכנית, מה שיגרור קנסות ובמקרים קיצוניים יותר אף אישום בעבירות מס. אך בניגוד לכך, דיווח שאינו אמת, מסירת מידע כוזב והעלמת הכנסות ונכסים מהדיווח השנתי, כבר נכנסים לקטגוריה של עבירות מס מהותיות וזה יכול לגרור אישום פלילי, קנסות גבוהים וגם עונשי מאסר בפועל של 5-7 שנים במקרים חמורים.

 

איך ממלאים דוח שנתי למס הכנסה?

בעל עסק, עצמאי מגיש דוח לרשויות המס

 

מי חייב להגיש דו"ח שנתי מס הכנסה?

כאמור, עצמאים ובעלי עסקים חייבים בהגשת הדוח השנתי, אך יש עוד אנשים ומקרים בהם תהיה דרישה להגשת דוח שכזה, אפילו שכירים במקרים מסוימים. בנוסף, אם אתם עובדים עם גורם מייצג (רואה חשבון, יועץ מס, משרד הנהלת חשבונות, עורך דין מיסים), אותו גורם יידע אתכם לגבי חובת ההגשה. אלו כל אלו החייבים להגיש דוח שנתי לפי ההגדרות הכלליות:

 • עצמאים ובעלי עסק – עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, בעלי חברות שאינם שכירים וכו'.
 • מי שמחזיק בנכסי נדל"ן שאינם למטרת מגורים ומקבל מנכסים אלו הכנסות.
 • שכירים עם משכורות גבוהות מאוד – לפי דרישה ספציפית של רשות המיסים.
 • בעלי מניות בחברות, המחזיקים מעל 10% מהמניות בחברה אחת לפחות.
 • בעלי כספים וחשבונות בגופים פיננסיים בחו"ל.
 • אנשים המכניסים לישראל סכומי כסף גדולים מחו"ל – לפי הגדרות סכום של רשות המיסים.
 • מי שמקבל הכנסות גבוהות מריבית, לפי סכומים הנקבעים ע"י רשות המיסים.
 • בעלי מניות ו/או נכסים בשווי כולל העולה על סכום מסוים אותו מגדירה רשות המיסים.

 

סעיפים מרכזיים בדוח:

 • פרטים אישיים – שם, כתובת, מספר ופירוט ילדים, סטטוס וכיוצא באלו.
 • הכנסות מעסק – סך ההכנסות מעסק, בניכוי הוצאות מותרות וללא מע"מ – עקרונית הרווח מהעסק.
 • סך כל המחזור מפעילות עסקית – ללא מע"מ.
 • רווחים / הפסדים מהשקעות בשוק ההון.
 • קבלת קצבאות שונות – ממוסדות מדינה וגופים פיננסיים, בישראל ובחו"ל.
 • פירוט הכנסות נוספות – מהשכרת נכסים מניבים, מריבית, כל ההכנסות מחו"ל (גם אם לא הועברו לישראל!), מעבודה כשכיר וכן הלאה.
 • פירוט ניכויים וזיכויים, הפרשות לפנסיה, הפרשות לאובדן כושר עבודה, תשלום ביטוח לאומי ונקודות זיכוי.

מס הכנסה דוח שנתי: טפסים חשובים להגשה

 • טופס 867 מהבנק – טופס ניכוי מס במקור ופירוט הכנסות מני"ע, ריבית, דיבידנד וכו'.
 • טופס 106 – כאשר הנישום או בן/בת הזוג הרשום/ה שכירים.
 • דו"חות שנתיים המפרטים הפרשות לפנסיה/גמל, השתלמות, ביטוח חיים וביטוחי אובדן כושר עבודה.
 • דו"ח תשלומי דמי ביטוח לאומי.
 • רישיון וביטוח לרכב – כאשר הוצאות הרכב מוכרות כהוצאות עסקיות ישירות.
 • מסמכים המעידים על הכנסות מסוימות שפורטו בדו"ח, מעבר להכנסות מעסק.

 

הסבר על הגשת הדוח – גם בצורה מקוונת

היום רוב מוחלט של הנישומים מגישים את הדו"ח השנתי באופן מקוון וכבר לא צריך להדפיס ולהחתים את הדו"ח. ההגשה עצמה נעשית דרך ממשק דיגיטלי נוח ונגיש באתר רשות המיסים והיא מבוצעת ללא כל עלות ישירה בגין ההגשה (אם מגישים בעזרת גורם מייצג, הוא ייגבה כסף על שירות הכנת הדו"ח).

בהגשה מקוונת, בממשק הגשת הדו"חות השנתיים למס הכנסה ניתן להזין את כל הפרטים הנדרשים, בצורה יעילה ונוחה וכמו כן על כל סעיף ונתון נדרש, יש הסבר מפורט שניתן לפתוח ישירות בממשק.

ממלאים את כל הפרטים הנדרשים בממשק באתר, מוסיפים נספחים רלוונטיים כמו נספח רווח הון ומסמכים פיננסיים נדרשים, מבצעים בדיקה לכל עמוד ולכל הטופס ואז משדרים את הדו"ח.

כיום, התהליך מסודר, מאורגן ודי נגיש, למרות שבהחלט יש המון מונחים מקצועיים ונתונים שייתכן ויהיה קשה להבין ולדייק לגביהם למי שאינו עוסק בתחום באופן מקצועי.

לאחר קבלת אישור השידור, חשוב לשמור את הדו"ח בצורה מסודרת, הן דיגיטלית ובהחלט מומלץ גם להדפיס ולשמור עותק פיזי.

כאמור, היום ברוב המקרים כבר לא צריך לגשת למשרדי מס הכנסה ולהחתים אותם על הדו"ח, כפי שהיה נדרש בעבר.

 

איך מקבלים החזרי מס?

אם אחרי הגשת דוח שנתי למס הכנסה מתברר שלנישום מגיעים החזרי מס, הם יועברו ישירות לחשבון הבנק המפורט בדו"ח עצמו. לכן חשוב לוודא שפרטי חשבון הבנק מדויקים ומלאים.

 

תיקון דו"ח שנתי – האם זה אפשרי?

אפשר להגיש בקשה לתיקון דו"חות שנתיים, אבל רק עד 4 שנים מסיום השנה שבה הדו"ח הרלוונטי הוגש. כך למשל לגבי דו"ח לשנת המס 2021, שהוגש בשנת 2022, ניתן להגיש בקשה לתיקון עד סיום שנת 2026. כמובן שבבקשת התיקון יש לכלול פרטים רלוונטיים, מסמכים קשורים ופירוט כמה שיותר מלא של הסיבות לבקשה.

  השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

  דילוג לתוכן