עובד או מנהל המועסקים בגוף עסקי כלשהו – תאגיד – מהווים חלק חשוב ממערכת יחסים שהרבה מאוד ממנה מבוסס על אמון, גם מצד המעסיק כלפי עובדיו ומנהליו וגם מצד אלו למול המעסיק והתאגיד עצמו. כאשר אמון זה מופר, לעיתים מדובר על פגיעה מוסרית, ערכית או רגשית בצד מסוים, אך במקרים אחרים יכול להיות שהפרת האמון תגרום לפגיעה ממשית ולביצוע של עבירה פלילית וכניסה להליכים משפטיים בעקבות זאת. מקרים אלו יתכן ונופלים תחת ההגדרה של עבירות הפרת אמונים בתאגיד, עליהן נסביר כאן. 

 

מה המשמעות המעשית של הפרת אמונים בתאגיד?

 

בעוד שהחוק עצמו לא קובע במפורש מתי המושג הפרת אמונים רלוונטי ומתאים בהקשר לסיטואציות ספציפיות, בהחלט יש התייחסות בחוק למצבים בהם עובד בתאגיד, בדגש על מנהלים או נושאי משרה בעמדות בכירות או מרכזיות, מפרים את האמון בינם לבין התאגיד שבו הם עובדים או שבעניינו הם עוסקים. 

 

כך למשל החוק מגדיר כי כאשר מנהל בתאגיד מסוים, פועל מתוך פוזיציה של ניגוד עניינים, הוא מפר הלכה למעשה את חובת האמונים שלו לתאגיד בתור נושא משרה. כמו כן, כאשר מנהל או גורם רלוונטי אחר פועלים מתוך ביצוע פעולות מרמה ו/או פעולות המהוות הפרת אמונים כלפי התאגיד, זו גם עבירה.

 

בפועל, מקרים של הפרת אמונים בתאגיד יכולים להיות רלוונטיים לכמה וכמה חוקים, לא רק לחוק העונשין אלא גם לכמה חוקים שמטרתם להגדיר ולפקח על אחריות מנהלים ונושאי משרה בתאגידים ולהגן על האינטרסים של הציבור. מכאן, שתיקים רבים של חשד או אישום בעבירות הפרת אמונים בתאגיד נוגעים לתאגידים ציבוריים למיניהם, בין אם בסקטור הציבורי או בתאגידים עסקיים הנסחרים בשוק ההון ולכן נחשבים ציבוריים כי הציבור מושקע בהם באפיקים כאלו ואחרים. 

 

מכאן שעבירות הפרת אמונים בתאגיד יכולות להיות למשל מקרים בהם מנהל או נושא משרה פעל לטובת רווח אישי ולא לטובת התאגיד, אך גם מקרים בהם נושא משרה ביצע מהלכים שפגעו בתאגיד ואף באינטרס הציבורי (למשל עבירות מס וכיוצא באלו), יכולים להיחשב הפרת אמונים. בנוסף, תיקי הפרת אמונים בתאגיד לא אחת יגיעו לצד חשדות ואישומים נוספים ולאו דווקא לבדם, למשל סעיף הפרת אמונים יחד עם סעיף של שוחד, תרמית בניירות ערך וכן הלאה. 

 

המשמעות המשפטית של הפרת אמונים בתאגיד

 

משפטית, עבירות של הפרת אמונים בתאגיד הן עבירות התנהגותיות, כי התנהגות מנהל או נושא משרה גרמה לפגיעה ממשית (או לעיתים פוטנציאלית) בתאגיד – פגיעה כספית, כלכלית, במוניטין, פגיעה באינטרס הציבורי ושאר מצבים מתאימים. על פי רוב, כדי שאדם יואשם בהפרת אמונים כלפי תאגיד, יש להראות מודעות למעשי המרמה והפרת האמונים או לכל הפחות מודעות לאפשרות לפגיעה בתאגיד. 

 

חשוב לציין בהקשר לתיקי הפרת אמונים בתאגיד כי כדי שתהיה הרשעה בעבירה זו, על התביעה להציג בפני בית המשפט ולשכנעו כי התאגיד המדובר אכן ספג נזק כלכלי-ממוני ממשי, בין אם באובדן כסף ישיר ובין אם באובדן ערך דרך פגיעה תדמיתית למשל. מקרה אפשרי נוסף בו יכולה להיות הרשעה היא אם המקרה הוא לגבי תאגיד שמהותו מתן שירות ציבורי ולא עסקי, אז אפשר גם להוכיח פגיעה באמון הציבורי בתאגיד ע"י הנאשם בהפרת האמונים. 

 

מבחינת ענישה, חוק העונשין מגדיר כי מורשעים בעבירות הנכנסות תחת הקטגוריה של הפרת אמונים בתאגיד יכולים לקבל עונש מאסר בפועל של עד 3 שנות מאסר. אם האישום מלווה בעוד עבירות, הענישה יכולה להיות חמורה יותר, בהתאם לנסיבות. כמו כן, במקרים מסוימים לא מוטל עונש מאסר אלא עונשים אחרים האפשריים במסגרת החוק ומערכת המשפט.

 

בכל מקרה, חשוב מאוד לקבל ייצוג משפטי איכותי ומותאם אישית דרך עו"ד המתמחה בעבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות במסגרת תיק הפרת אמונים בתאגיד, רצוי כבר משלבי החקירה ובטח שבשלבים של כתב אישום. ייצוג שכזה יכול לצמצם את נזק הענישה ולסיים את התיק בצורה טובה יותר כלפי הצד המיוצג.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן