עסקים המוגדרים "עוסק מורשה" ( כולל עצמאים וגם חברות וסוגי התאגדות רלוונטיים נוספים) חייבים להגיש דו"חות מע"מ תקופתיים, לפי מחזור העסקאות שלהם ולהעביר למדינה את הפרשי המע"מ מההכנסות לעומת מע"מ קביל ששולם על הוצאות עסקיות. את דו"ח המע"מ יש להגיש ולשלם אחת לחודשיים או אחת לחודש, לפי דרישת רשות המיסים מכל עוסק מורשה, דרישה הנקבעת לפי מחזור עסקאות.  אך איך דו"ח המע"מ התקופתי עובד ומה עושים כדי לשלם אותו? מיד נסביר.

 

העברת המע"מ שנגבה מלקוחות למדינה

מס ערך מוסף הוא מס עקיף ,המוטל על רוב העסקאות בישראל. בישראל, נכון לשנת 2021, המע"מ עומד על שיעור של 17%. המע"מ מתווסף למחיר המלא של מוצר או שירות, במסגרת מודל מיסוי שבו מס עקיף זה ממסה את הערך המוסף של המוצר או השירות לאורך שרשרת הייצור/האספקה שלו.

העסקאות הם רק צינור של כסף

עסקים גובים מלקוחות מע"מ על המוצרים והשירותים שהם מוכרים ללקוחותיהם (על רוב מוחלט של העסקאות ולמעט מוצרים ספציפיים הפטורים ממע"מ), כאשר בפועל כל עסק מהגדרה של עוסק מורשה מהווה צינור להעברת סכום המע"מ שגבה מלקוחות לידי המדינה, דרך רשות המיסים. לכן, עוסקים מורשים רשאים להתקזז על המע"מ, בין מע"מ שגבו לבין מע"מ שהם עצמם שילמו על הוצאות. תהליך זה מבוצע דרך דו"ח מע"מ תקופתי.

דיווח המע"מ התקופתי של עוסק למשרדי מס ערך מוסף ברשות המיסים כולל דיווח על כל העסקאות לתקופה וגם פירוט מס התשומות שהעסק שילם (המע"מ ששולם ע"י העסק כהוצאות). כך מושג חישוב כמה מע"מ על העסק המדווח להעביר למדינה. באופן כללי ופשטני, אם העסק גבה מלקוחות יותר מע"מ מאשר שילם מע"מ על הוצאות עסקיות, הוא מעביר את ההפרש למדינה, כאשר אם מס התשומות שהעסק שילם גבוה מהמע"מ שגבה דרך עסקאות מלקוחות, הוא מבקש החזר מע"מ בדו"ח התקופתי.

מי צריך לשלם את דוח המעמ?

כמובן שכל זה רלוונטי רק לעסק המוגדר עוסק מורשה ולכן גובה מע"מ ויכול להתקזז על המע"מ בדיווחים התקופתיים. עסק קטן המוגדר "עוסק פטור" לא מתעסק כלל במע"מ, הוא לא גובה מע"מ מלקוחותיו, לא יכול להתקזז על הוצאות המע"מ וגם לא נדרש לדיווח מע"מ חודשי או דו חודשי אלא רק דיווח קצר וכללי לאחר סוף שנת המס.

 

הגשה ותשלום של דו"ח מע"מ תקופתי

את דו"ח המע"מ יש להגיש באופן כללי עד ליום ה-15 של החודש העוקב לתקופת הדיווח, כאשר בפועל אם מגישים ומשלמים את הדו"ח באופן מקוון לגמרי אז ניתן לבצע את התהליך עד היום ה-19 בחודש העוקב – אך ההמלצה היא בכל מקרה לעשות זאת לפני היום ה-15.

איפה משלמים את המע"מ?

ניתן להגיש דו"ח מע"מ וגם לשלמו באופן ידני ופיזי, באמצעות פנקס מע"מ ייעודי המונפק ע"י משרדי מס ערך מוסף. זה מבוצע בבנק הדואר או בבנק מסחרי אחר. אבל היום רוב העסקים וזו בהחלט גם ההמלצה הגורפת היא לבצע את ההגשה והתשלום דרך האינטרנט, באתר המע"מ.

השלבים והפרטים שיש למלא בדו"ח המע"מ

  • הגדרת התקופה עבורה מיועד הדו"ח – חודש אחורה או חודשיים אחורה.
  • פירוט סכום המע"מ שנגבה עבור עסקאות שהעסק ביצע – כמה מע"מ נגבה מלקוחות לפי חשבוניות המס.
  • פירוט מחזור העסקאות של העסק לתקופה – ללא המע"מ – כמה כסף העסק הכניס מעסקאות מכירה של ומצרים/שירותים.
  • פירוט של עסקאות פטורות או בשיעור מע"מ אפס – אם היו כאלו.
  • פירוט של מס התשומות ששולם על ציוד ונכסים קבועים לעסק.
  • פירוט מס התשומות ששולם על הוצאות אחרות.

תשלום דוח מע"מ דרך האינטרנט

כאשר התהליך מבוצע דיגיטלית דרך האינטרנט, הזנת הפרטים להלן תניב תוצאה מחושבת של סכום המע"מ לתשלום במסגרת הגשת דו"ח המע"מ התקופתי.
השלב הבא הוא לעבור לעמוד התשלום, כאשר לרוב משלמים בכרטיס אשראי אך ניתן לבצע זאת גם באמצעות העברה בנקאית. לאחר ביצוע התשלום באתר רשות המיסים, המערכת מפיקה אישור תשלום דו"ח מע"מ תקופתי, יש לחתום על אישור זה ולשמור אותו באופן מסודר ותקין עם מסמכי החשבונאות של העסק – דיגיטלית או פיזית.
רוב מערכות הנהלת החשבונות הדיגיטליות מפיקות את פירוט דו"ח המע"מ באופן אוטומטי לפי מסמכים עסקיים שנוצרו לאורך התקופה ונתוני הוצאות שהוזנו למערכת.

מה קורה אם מאחרים בהגשת הדו"ח?

חשוב כמובן לציין כי אי הגשת ותשלום דו"ח מע"מ במועד עלול לגרום לצבירת קנס פיגורים, קנסות חוב ותוספות של הפרשי הצמדה וריבית.
הימנעות מהגשת הדו"ח וקל וחומר הגשת דיווח כוזב בדו"ח המע"מ יכולות כולן להיחשב עבירת מע"מ, אשר מוגדרת עבירת מס ונופלת תחת הקטגוריה של עבירות פליליות.

    השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ

    דילוג לתוכן